Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

K tvarům jednotlivým.

Praesens. Sing. 1. minu, tisknu, psl. ; dial. -o, -em atd., jako v § 54. – Sing. 2. mineš, tiskneš, psl. -šь. – Sing. 3. mine, tiskne, psl. –tь; o tvaru s -t: zplznet-ze t. j. splznet sě laberetur Greg. v. § 9. – Du. 1. minevě, tisknevě, -va, stsl. -vê (-va). – Du. 2. 3. mineta, tiskneta, stsl. 2. -ta, 3. -te, na pr. oba vpadneta Štít. ř. 223ᵃ. – Plur. 1. minem, tisknem, -me, -my, psl. -mъ, -me, -my, dial. -mè atd., jako v § 54. – Plur. 2. minete, tisknete, psl. -te; dial. -ťe atd., jako v § 54. – Plur. 3. minú, tisknú, psl. -ątь, na př. nepřietelé zahynvv Pror. 9ᵇ a j., ti hlúbe padnvv Štít. ř. 78ᵃ a j.; z je později -au, -ou, a dial. , -um atd., jako v § 54; o tvaru s -t: ztanut t. j. stanut Greg. v. § 9.

Koncovka kmene praesentního -ne mění se v nářečích východních v -ňe: padněš, padně atd. BartD. 1, 126 (laš.), sadněš atd. t. 42 (hroz.); slc. trhneš vyslov -ňeš atd., minieš atd. (zdlouž.), a přejato také do sg. 1.: trhnem, miniem; v nář. sev.-opav. je toto -ňe změněno dále v -ňo: sg. 2. padňoš 3. padňo pl. 1. padňomy 2. padňoťo BartD. 1, 137.

Imperativ. Sing. 2. 3. tiskni, mini, miň. psl. -ni: othyrni amove ŽGloss. 38, 11, zahin dispereat t. 108, 15, rozpomeň ſye t. 136, 7, ſtan ſie fiat t. 105, 48, myn tu řeč Kat. v. 1264 atd., tiskni, miň Us. – Du. 1. tiskněvě, -va, psl. -ě-, zde nedoloženo; miněvě, -va, nedochováno a je za to miňvě, -va: odpoczynwa tuto Pass. 473, vece mládenec k panně: Saro, wſtanwa ŠtítMus. 20ᵃ; -ma: Saro, wſtanma ŠtítOpat. 352. – Du. 2. 3. tiskněta, psl. -êta, zde nedoloženo; miněta nedochováno a je za to miňta: wſtanta a sě nelekajta Kat. v. 2545 – Plur. 1. tiskněm, -me, -my, psl. -êmъ atd., Us. stč. i nč.; miněm atd. nedochováno a je za to miňme atd.: dial. -mè atd. jako v praes. indik. – Plur. 2. 3. tiskněte, psl. -ête, Us. stč. i nč.; miněte nedochováno a je za to miňte Us stč. i nč.; dial. -ťe atd. jako v praes. indik. – V nářečích bývá podle sing. tiskni také plur. tisknime, tisknite atd., a v nář. lašském bývá tu ij za i: padnij, padnijmy atd. BartD. 1, 126; o obém srov. § 19 č. 6. Jinde pak jest ňʼ za ni: sedň’ se, sedň’te s’ BartD. 2, 202 (třeb.).

Imperfektum miniech, tiskniech, -ích atd.; ze staršího - í ach atd., v. § 26 č. 4; stsl. -êachъ atd. Na př. ciesařovna túhú ſchnyeſſſe DalC. 39, ten wladnyeſe Kat. v. 3, když zpomleniechom Siona ŽWittb. 136, 1, (kněží) obiniechu archu Comest. 87ᵇ, kteříž sě ho dotknyechu Pass. 327 atd. – Nov. -núše podle inf. -núti part. -nul atd.: kdy horkem prahnuſſe EvOl. 27ᵇ, (balsám) z osudie ústavně kapáše a do hlavy Hektorovy (t. mrtvoly) bez přestánie plynuſſe Troj. 153ᵇ (taktéž v tisku z r. 1468 a v rkp. Musejním z r. 1468; tak bylo i v rkp. Strah. z r. 1437, ale opravovatel změnil to inkoustem bledším v plynyeſſe), (král) rukú pokynúše DalJ. 95 z Ješ.; srov.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).