Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<109110111112113114115116117>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

souhláska,

na př. tis(k)-ną- č. tisk-nu-,

vzor: stsl. inf. tisnąti praes. tisną,

č. inf. tisknúti praes. tisknu;

třída III., kmen infinitivní má příponu kmenotvornou pův. , z níž je ve slovanštině po palatálkách -a, ostatně ; na př. psl. sluš-a-, slyš-a- a um-ê-, tьrp-ê-, v inf. stsl. slušati, slyšati (z býv. -šēti z -ch-ē-ti) a umêti, trъpêti, č. slušati, slyšati, po přehlásce -šěti, po zániku jotace -šeti, a mněti, trpěti; – kmen praesentní je tu dvojí a podle toho jsou v této třídě dvě oddělení, dva vzory:

kmen praes. jest utvořen z infinitivního příponou -je (-jo):

psl. a stsl. sluša-je-, umê-je-, č. staž. slušá-, umie-, vzor: stsl. inf. umêti praes. umêją, -ê-je-ši,

č. inf. uměti praes. uměju, -ieš,

[= Lesk. III, 2. A. b)];

kmen praes. jest -i:

psl. tьrpi-, stsl. trъpi-, slyši-, č. trpi-, slyši-, vzor: stsl. inf. trъpêti praes. trъplją, -piši,

č. inf. trpěti praes. trṕu, -píš,

[= Lesk. IV, B];

třída IV., kmen infinitivní má příponu kmenotvornou -i, na př. pros-i- v inf. prositi;

vzor: stsl. inf. prositi praes. prošą, -siši, č. inf. prositi praes. prošu, -síš,

[= Lesk. IV. A];

třída V., kmen infinitivní má příponu kmenotvornou neboli koncovku -a, jindy -ja, – na př. dêla- v inf. stsl. dělati č. dêlati, tes-a- v inf. tesati, bьr-a- v inf. stsl. bьrati č. bráti, – sadja- v inf. psl. sadjati stsl. saždati č. sázati přehlas. sázěti, po zániku jotace sázeti, la-ja- v inf. psl. a stsl. lajati č. staž. láti;– kmen praesentní má přípony jednak -e (-o), jednak -je (-jo), a tváří se dílem ze základního kmene infinitivního, dílem ze základu jiného; podle toho rozeznávají se v této třídě čtyři oddělení hlavní:

kmen praesentní utvořen z infinitivního příponou -je (-jo), na př. psl. dêla-je-, sadja-je- [= Lesk. III, 2. A. a)];

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).