Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<108109110111112113114115116>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zubnou -d, -t,

na př. ved-, vzor: stsl. inf. věsti praes. vedą,

č. inf. věsti praes. vedu;

sykavou -z, -s,

na př. nes-, vz.: stsl. inf. nesti praes. nesą, č. inf. nésti praes. nesu;

retnou -b, -p, nebo retozubnou -v,

na př. greb-, vz.: stsl. inf. gre(b)(s)ti praes. grebą,

č. inf. hřé(b)sti praes. hřebu;

hrdelnou -g, -k,

na př. pek-, vz.: stsl. inf. pešti praes. peką,

č. inf. péci praes. peku;

nosovou -n, -m,

na př. pen-, pьn-, vz.: stsl. inf. pęti praes. pьną,

č. inf. pieti praes. pnu;

jazyčnou -r, -l,

na př. ter-, vz.: stsl. inf. trêti praes. tьrą,

č. inf. třieti praes. tru;

nebo

samohláskou [srov. Lesk. I, A b) 2. a III, 1. A. a)]

na př. kry-, vz.: stsl. inf. kryti praes. kryją,

č. inf. krýti praes. kryju;

podle rozdílných samohlásek rozeznávají se tu skupiny:

-y, na př. kry-, inf. krýti stsl. kryti;

-i, na př. pi-, inf. píti praes. piú,

psl. pi-ti praes. pьją-,

ši-, inf. šíti praes. šiju,

psl. ši-ti praes. šiją;

-a, na př. sta-, inf. státi (praes. stanu), psl. sta-ti;

, na př. spê-, inf. spěti psl. spê-ti;

-u, na př. plu-, inf. plúti praes. plovu,

psl. pluti praes. plovą;

ču-, inf. čúti pr. čuju, psl. ču-ti pr. čują ;

třída II., kmen infinitivní má příponu kmenotvornou psl. -ną

č. -nu [= Lesk. II]; před tou příponou jest

samohláska,

na př. mi-ną- č. mi nu-,

vzor: stsl. inf. minąti praes. miną,

č. inf. minuti praes. minu;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).