Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Ač by který člověk cizí v některém městě učinil žalobu z dědictvie kterého, postav rukojmie v třech hřivnách, aby žaloby dovedl, a nebude li dostatečen v své při neb žaloby nekonaje, pokutován ve třech hřivnách bude.

O žalobě cizozemcuov a kdy se jim má spravedlivé státi

Ač by kto z končin královských přebývající v městě našem z dluhuov na koho žaloval, v třech dnech staň se jemu spravedlivé.

Opět ižádný dědicvie kterého někomu jinému nemuož zastaviti a zavázati neb odevzdati nenie dlužen, jedině před súdem a přísežnými. Pakli by rychtář umřel a jiný na jeho miesto vstúpí, tehda ten, ktož přijímá zástavu, skrze ty přísežné ovšem svú spravedlnost obdrží.

Kapitoly o zavázaních a o oderčeních práva neb o odepřeních vuobec

Ačkoli právem božským člověk dlužen byl by, aby pokolení lidskému mohl křivdu a hněv odpustiti, poněvadž každému slušné jest postúpiti aneb odepřieti právu svému, avšak v hlavních neb těžkých přech, t. kteréž zapsány bývají, jakož sú vraždy, raněnie, zlodějstva a nápodobná prohřešenie, kterýmiž netolik osoba se porážie, ale také i súd potupen bývá a pokoj královský rušie se, žalobník neb póvod má najméně žalobu znésti na rychtáře, nebo když to učinie, s vymieněním práva rychtářova vinu muož odpustiti obžalovanému.

Jestliže by který z měšťan zavázal se pod zápisem neb hamfeštem neb se zaslíbil nětco učiniti neb dáti na ten čas a neučinil by toho, a jestliže takové zavázanie neb slib dotýká cti obecnie, ačkoli ta věc skutečně byla by učiněna, avšak za sstálú a vděčnú věc nebývá připuzena k zachování týmž právem, leč by ten chtěl. Z těch věcí jest usúzeno, že bez překážky neb odporu žádosti zapsaného, jenž se zakládá

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).