Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

aby neušel, má rychtáře a přísežných prositi, aby vězen byl, a aby řádem práva stalo se jemu od něho spravedlivé. {psanec uteče li do cizího domu, ten ktož stíhá jej, bez hospodáře dotazu vjíti nemuož}marginální přípisek mladší rukou Pakli by psanec utiekaje všel do něčieho domu, odtud od svého súpeře nemá vzat býti, aby od hospodáře řečeno nebylo, by jemu kvalt v domě učinil, ale má býti pilně ostříhán, dokudž od rychtáře zavolaného nebyl by jat.

O obranách psancóv a o těch, jenž je přijímají

Ktož by v svém domu přechovával psance neb zapsaného pro ránu neb pro zaviněnie, pro něž by jeho k hrdlu nešlo, pět funtuov dá za pokutu neb ruku ztratiti, jakož se v starých nebo ciesařských práviech píše, z nichžto jeden diel rychtáři se dostane, druhý súpeři neb žalobníku, a třetí městu. Ale ten psanec lapen jsa dvadceti funtuov zaplatí neb ruku ztratí, jakož stará práva svědčie, ale kteraká pokuty má býti od toho, jenž psance přijímá, pro hlavní vinu, o tom hledaj svrchnu o pomstách.

O utečení psance

Ač by obžalovaný učině vraždu utekl, ani skrze se ani skrze hodného někoho miesto sebe zanetbal by státi k žádosti žalobníka, netoliko pro sprostní vraždu, ale také i pro mord a lúpež řečený německy rarraubcizojazyčný text t., neb jako pro jiné těžké proviněnie póhony předešlými zapsán bude. Ostatku o tomto hledaj svrchu o vraždách, o mordiech, o pomstách a dole o ranách.

O zapsání a ran ohledání

O psanciech, na koho jich braň slušie

Psanec pro kterúžkoli při zapsán byl by, vždy jest zbaven práva svého.

O rychtářovu užitku

Opět kdežkoli rychtář pro učiněnie spravedlnosti fentovati

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).