Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Kapitoly o služebnostech měsckých

Služebnosti slovú, v nichžto jeden duom druhému, pole jedno druhému, role neb dědina jedna druhé a vóbec jedno dědictvie a jedno dno druhému zavazuje se, jako v příkladě, aby světlo jednoho súseda na dvór súseda druhého, aby jeden ze dvú súsed mezi sebú žlab kladli, aby kapalice od súseda jednoho na dvuor súseda svého padaly, a tak o jiných nápodobných věcech, i poněvadž častokrát velicí svárové neb súdové o takové věci mezi stranami vznikaly by, mají býti znamenány podepsané věci, z nichžto jestliže by příhoda pochybující vzešla, ortel neb nález právem a obyčejem jednoho každého města slušný snadně moci bude nalezen býti.

Stavenie města také forverkem nazýváme a žádný nemuož služebnosti dobýti měscké nebo veské, jediné ktož má poplužie, aniž kto muož mieti služebnosti, leč bude mieti poplužie neb forverk. A má se varováno býti, aby od jisté výsosti hrob dělán nebyl, nebo to, což lidského práva býti přestává, služebnosti nepřijímá, jako aniž ta služebnost muož příležeti, aby jistý počet lidí na jednom miestě byl pohřebován.

Opět zemi neb miesto obecné prodada nemohu vzdieti, aby mi i tovaryši mému slúžilo, nebo skrze jednoho tovaryše obecné zemi služebnost nemuož zjednána býti i žádným cizím domuom, neb forverkem nemuož zpósobiti služebnosti, jestliže kto dá diel domu neb diel dna neb gruntu, nemuož služebnosti ukládati, nebo služebnost, která slušala na celost od stran, nemuož býti uložena. Ale rozdělil li jest dno neb grunt jistými mezemi a tak dal diel za oddělenie, muož jeden druhému služebnost uložiti, nebo jejich nenie diel dna neb gruntu, ale grunt, a to muož řečeno býti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).