Maiestas Carolina, rukopis A

Státní oblastní archiv (Třeboň, Česko), sign. Hist. 18, 1–107. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[97]číslo strany rukopisupóhon nebo napomínanie učinila, zvede toho jistce na zbožie a na dědictvie přemoženého, podlé toho převrhúc dluh, jistinu i škody, což jest jich vzal a zdvihl z toho dědictvie v roce; za deset hřiven dluhu požitku zvede a počte jednu hřivnu požitkuov do roka. Ten zvod bude se dieti a má řádem a obyčejem zemským úředníkem, jakož jest obyčej.

Na dědictvie svobodné a neplatné bude zvod úředníkem a póhončím na dědictvie přemoženého, točíž na dědiny orné, doniž by jistci tomu, komuž jest dluh úplně a docela podlé jeho jistiny i škod proto vzatých položenie, dosti se neodestalo, a tolikéž úředníku jménem viny dlužen spravedlivě ostane.

Úředník s póhončím těm, ktož by koli bydleli by na tom dědictvie a seděli, na něž jsú zvod učinili aneb jistci kterému dlužno dáni byli, mají přikázati, aby inhed od té chvíle toho, ktož je zveden, za pravého pána toho dědictvie měli a k němu hleděli. Neučinili li by toho, tehdy ve dvú nedělí ode dne toho zvodu pořád čtúc, se vším zbožím aby se vystěhovali z toho dědictvie, a jestliže by toho ti bydlitelé učiniti nechtěli, tehdy muož ten jistec svrchupsaný, pojma sebú póhončieho toho, kterýž byl při zvodu, aneb i bez něho, jiného póhončieho od úřadu pojma, dvakrát do roka na tom dědictví

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).