[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

smrti i jich přiezším dušiem nynie, v nebesiech daj pokoj věčně. Nedaj, bože, by kterú moc měla nad ním zlá nemoc i nad duší i na těle, zbav je všie žalosti cele. Opět tebe prosíme, rač, bože, přieti, by mohli svú smrt zvěděti třetí den před svým skončením a jisti byli svým spasením. Pak kto kostel ustaví nebo oltář v něm upraví anebo svým sbožím nadá neb co platu k tomu přidá neb činí našemu jménu kterú čest neb sežže svěckú neb pro ni přidá dědiny. Inhed, bože, od té hodiny odpusť jemu jeho viny a viec nedaj k hřiechu přijíti smrtedlnému neb v něm sníti, Jezukriste, živý cele, ještě my prosíme tebe, budú li naše umučenie, v svém domu mieti, na stěně mastí neb črnidlem psáno neb z dřeva vyřezáno, neb snad z kamene vyryto neb na kněhách v škříni skryto rač býti, stráž toho domu vždy od ohně i od hromu, pošli anjela svatého. Inhed v ten dóm z královstva tvého, by jeho střiehl ode všeho zlého i od smutka rozličného, i všechny, ktož přebývají neb v něm co své věci mají, zbav je všie diábelské moci, takež ve dne jako v noci, nedaj mieti také zlosti i také přielišné žalosti. Nedaj, by se zlého co dálo v tom domu tak velmi málo, buď v něm vždycky se ctí radost a nikdy přielišná žalost, buď v něm zdravie, štěstie i kázen, stud, ctnost, sbožie i také bázen. Nedaj, by se mrtvé mělo v domu dietě neb umřelo nebo v tom beze křtu matka nemohla zbýti děťátka, ale přej, by živo vyjda a svatého křta tak dojda, mohlo se dostati tobě i s matkú po dlúzie době, ještě, Marie synáčku, pravý

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).