[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

já jedno ctím Jezukrista, jehož porodila dievka čistá. A pro ni se z nie narodil, umřel, za ny svú krev prolil, trudně mučen za křesťany, maje na svém životě veliké rány, proto sem k nám s nebes sstúpil, aby nás od diábla vykúpil. Ješto jest jeden v trojici s otcem, synem v jedné moci, jehož ty, ciesaři neznáš, pravímť, že v tom zlý smysl máš, že se klanieš hluchým, němým diáblóm rukú učiněným, ale my toho nesmieme činiti, neb dobře vieme, že jest to obluda pravá. Tehda ciesař pro ta slova rozhněva se velmi silně i přikázal ovšem pilně křemenem jim usta zbíti řka: Neroďte toho mluviti, neb jest bóh ovšem pravý, na věky věkoma živý, jenž ste vy lid přebláznivý, chválíte boha mrtvého, od boha umučeného. Ermolaus před ním stoje, vece, nic ho se neboje: Ovšem chcem jemu na čest pěti i hotovi zaň umřieti. A ktož sú jej umučili, věčně sú s diáblem zahynuli. Ciesař tehda vzezřev na ně: Na té řeči nic nenie, já vám vece pravím opět vzdajte mému bohu obět. Pakli toho neučiníte, svými životy povážíte, a mým mečem zbavím života vás, shladím s tohoto světa. Ermolaus jemu vece: Nebojím se tvého meče, ani na tvú hrózu tbámy, bohu svému my se známy, živú, čistú obět vzdámy. Tehda inhed kázal před nimi klekati a nectně jim mezi oči plvati. Potom všem kázal na hlavu dáti koronu trnovú i kázal tisknúti rózku, aby prošel ten až do mozku. Pak zlatohlavy s nich sebrachu, jich svaté životy dráchu, šípkem, hlohem až do kostí, měli sú bolesti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).