[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

dosti, ano jde krev jako u brava, zedrán život, zbita hlava. Pak je udicemi dráti káza a poče padati maso na zemi z jich těla, neosta na nich nejedna žíla, v tom hoři jsúc k nebi zřiece, řkúce: Bože, ještě viece, chcem radí pro tě trpěti, jedno rač duši k sobě vzieti. Adrian to od nich slyše, sedě po nich velmi vzdyše, že tolik lida přecného ztratiti má nevinného, však jako pes nestydatý, lítý, jako lev proklatý, vrah všie ctnosti, přietel zlosti a nepřietel všie milosti, sobě zlý horší druhu, slyš od něho tuto túhu. Vida, že je bez milosti mučiechu, neměl na tom dosti. Opak je rukama svázal, vésti k jedné hoře kázal, na niež mnoho dřievie bieše. A Rarach jménem slovieše, tu je mučiti rozličně kázal hrozně a nesličně, tak že jakž což bóh na svém těle trpěl, to věz o všem cele. Též sú oni vše trpěli i tuž muku všickni měli, nebo jedny křižováchu, druhé na ostrvi metáchu. Jakž některým hrdlo provřeli a některým srdce rozdřeli, jedněm bokem v život všel, druhým rozedra srdce na ostrvie vyšel, druzí za ruce i za noze nuzně visiechu na světě, některým hlavy sečiechu, některé v kola pletiechu, pak některé opak držiechu, živá třeva z nich vláčiechu, takú trýzen nad nimi pácháchu, že všickni lidé plakáchu. To vidúc, ktož tu biechu, ve krvi až do sedel brodiechu. Když světí v té hróze stáchu, pití přesilně žádáchu, neb jich srdéčko hořieše bolestí, hořem mdlo bieše. Znamenaj té nemilosti, jiež měl tehdy ten lid dosti, že když světí píti chtiechu, vody jim nepřejiechu,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).