[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

tvój věčný přiebytek věky věkóm. Amen.

Svatého Jana křtitele

Svatého Jana, křtitele božieho, narozenie Gabrielem archanjelem jest zvěstováno tiemto činem. Čte se tak v starých kněhách, že král David, chtě božie službě povýšiti, ustanovil čtyřimezcietma kněží, mezi nimižto jednoho učinil nade všemi. Ten najvyšší kněz slovieše nad jinými i zřiedil tak, že z jednoho rodu, ješto od Eleazar pošli, vydal šestnádste kněží. A z toho rodu, ješto slove Thamar, vydal osm kněží. I zpósobil mezi nimi, aby každý svú třiedu svého téhodne diržal v chrámě božiem. A když se osmá třieda dostala Zacharie podlé pořáda třiedy Abie, z něhožto roda Zacharia bieše.

Jakžto svatý Lukáš ve čtení píše, Zachariáš s svú hospodyní, jiežto jmě Alžběta, z rodu Aaron, spravedlně podlé boha, přikázanie božie snažně držiec, spolu bydléšta, a nižádného dietěte nemějiešta, nebo Alžběta bezdětkyni bieše, až i k starým letóm oba přišla. A když se jemu v ten čas třiedy v chrám dostalo jíti, aby před bohem své služby úřad svaté oběti učinil, a podlé obyčeje, lid vešken před chrámem jeho čakáše, v tu hodinu zjevil se jemu anděl Gabriel u veliké světlosti, jehožto Zacharia uzřev, velmi se lekl a veliký ho strach objide. V tu dobu k němu anjel promluvi a řka: Neboj se, Zacharia, uslyšánať jest prosba tvá, aj toť hospodyně tvá Alžběta porodí tobě syna, jemužto jméno vzděješ Jan a bude tobě radost i veselé a mnozí jeho narození radovati se budú. Tenť bude veliký před

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).