[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<513514515516517518519520521>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[517]číslo strany rukopisujieše, poslal, prosě, aby sě přijěti neoblenil, ale přijěda, kostel svatého Víta posvětil. Jemužto řězenský biskup odvzkázal a řka: A zda mne, synu milý, potřěbuješ? Věz to, ež ten kostel, jehož posvěcenie žádáš, tenť kostel, jakž sem buožím zjěvením viděl, povýšen bude v dóstojenství arcibiskupstvie stolec i hlava duchovnie tvé země. Avšak aby sě tvá prosba i vuole naplnila a tvuoj kostel byl posvěcen, rádť to chci zpósobiti.

Co j’ potom svatý Václav pro Jezukrista pokorných a milosrdných skutkuov činil, o tom jest mnoho psáno. Zvlášče když jednoho[alz]jednoho] giednoho času svatý Václav v noci, ano snieh a led veliký, s svým starým sluhú, jenž slul svatý Podivoj[1583]podtrženo Hankou, u slabiky „woy“ in margine připsáno „wen?“, jemužto vše tajenstvie i náboženstvie svatého Václava známo bylo, k kuostelu buos jdieše, tehda ten svatý Podivoj, kakž koli v uobuvi jda, však veliké zimy trpěti nemožieše. Jemužto svatý Václav vecě: Podivoji, vizi to, žeť jest zima. Stúpaj u mé stópějě[1584]slova Stúpaj u mé stópějě podtržena! A jakž počě v jeho[ama]jeho] gieho svaté stópějě[1585]podtrženo, Hankova excerpce stúpati, tak sě jemu nohy shřiely tak, jež nepočě nic zimy číti a ty jisté svatého Václava stópějě[1586]podtrženo, Hankova excerpce, ež po zmrzlém blátě chodě, své svaté nohy obraňováše všěckny krvavy.

To také svatý Václav zvláščieho milosrdie činil, ež pohanské a porobné děti kupuje, k svatému křstu připravujě, buohu jě dědil[1587]podtrženo, Hankova excerpce. Bojě sě také, aby ižádného člověka krev nevinně nebyla odsúzena, všě šibenicě a žalářě obořiti kázal. Ten také dar vláščí od buoha jměl, ež proročsky u budúcích časiech mnohé věci přěvěděl a znamenitě zjě[518]číslo strany rukopisuveno

X
alzjednoho] giednoho
amajeho] gieho
1583podtrženo Hankou, u slabiky „woy“ in margine připsáno „wen?“
1584slova Stúpaj u mé stópějě podtržena
1585podtrženo, Hankova excerpce
1586podtrženo, Hankova excerpce
1587podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).