[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<516517518519520521522523524>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sva[520]číslo strany rukopisutého Václava učiniv, slovutně nadal. A tu jeho svaté jmě jako i v Čechách u velicie[1593]koncovka podtržena Hankou chvále jmají až do dnešnieho dne. V těch také časiech ta přězlá svaté viery nenávistnicě Drahomíř pohanka, svatého Václava mátě, všěch nevěrných mater[1594]podtrženo, Hankova excerpce zlostný příklad, již svéj krvi sě protiviec, svatého Václava, svého syna, smrt byla zjednala[ame]zjednala] zgiednala, proto buožím přěpuščením přěd Pražským hradem jako ona prokletá města Dathan a Abiron sě jest propadla. A ta propast jest zřěmě známa všěm až do dnešnieho dne. A ti také ohavní vražedlného Boleslava pomocníci, rozličnú boží ranú všickni jsú hanebně sešli.

Slavný hod svatého Michala tuto

Slavný hod svatého Michala a všěch svatých andělóv rozličným jest jménem nazván. Najprvé svatého Michala zjěvenie. Druhé posvěcenie. Třetie svítězenie. Čtvrté pamět.

Najprvé svatého Michala zjěvenie. A to jest bylo zvlášče dvojie. O tom jest tak psáno, ež v nápulskéj zemi jedno[amf]jedno] giedno jest město jménem Sepontus, přěd nímžto městem jest jedna hora, ta slóve Garganus. Těch časuov od buožieho narozenie tři sta devaddesáté léto bieše v tom městě jeden[amg]jeden] gieden člověk buohatý jménem Garganus. Jehožto člověka dobytek když jednú[amh]jednú] giednu po téj hořě přěd městem pasiechu, tehda náhodú vešken sě dobytek domuov vrátil a jeden[ami]jeden] gieden býk, od jiného stáda sě zblúdiv, počě, po příkrosti té hory chodě sě pásti. To uzřěv ten bohatec Garganus, ež sě býk domuov nevrátil, pojem s sobú množstvie svých

X
amezjednala] zgiednala
amfjedno] giedno
amgjeden] gieden
amhjednú] giednu
amijeden] gieden
1593koncovka podtržena Hankou
1594podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).