[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[455]číslo strany rukopisujeden pohanský muž, jemužto Apolinaris jmě, uzřěv, krstiti sě kázal. Proňežto inhed kázaním římského starosty oběma hlava sťata a dušě do nebes vzaty.

Svatý Simfořín[1423]zapsáno jinou, mladší rukou

Svatý Simforianus uzřěv, ano pohani veliký hod činie a modlu svého boha přěd starostu, jemužto Eraklius řekli, s velikú počstí nosie. Tu jsa, té sě modle modliti nechtěl, proňežto dlúho kyji bit a potom v žalář vsazen. Potom odtad vyveden a mnoho mu daróv slibujíc, chtěl li by sě po nich obrátiti. K nimžto svatý Simforianus vecě: Na vašě dary nic netbaju[1424]podtrženo, Hankova excerpce, ale odplaty od mého Jezukrista čakaju[1425]podtrženo, Hankova excerpce. To starosta uslyšav, u velikém hněvě jej na smrt otsúdil. A když jej na rozhranie[1426]podtrženo, Hankova excerpce vediechu, tehda matka jeho na měsckú zed vzběhši, voláše po ňem plačíc a řkúc: Synu mój přěmilý, pomni na věčný život. Synu mój přědrahý, pomni na to, ež tento strastný život ztratě, večas[1427]podtrženo, Hankova excerpce věčného života duojdeš. V tu hodinu, ana na to hledí, hlavu jemu stěli. A to tělo křestěné pochopivše, čsně pochovali. U jehožto svatého hrobu tolik svatých divóv buoh učinil, jakž potom i pohani sú hrob svatého Simforiana ve cti měli.

Svatého Bartoloměje[1428]zapsáno jinou, mladší rukou

Svatý Bartoloměj apoštol přišed do země Indie, ješto jest na konec světa. Všel v chrám, v ňemžto bieše jedna mo[456]číslo strany rukopisudla

X
1423zapsáno jinou, mladší rukou
1424podtrženo, Hankova excerpce
1425podtrženo, Hankova excerpce
1426podtrženo, Hankova excerpce
1427podtrženo, Hankova excerpce
1428zapsáno jinou, mladší rukou
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).