[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<269270271272273274275276277>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[273]číslo strany rukopisuano o nich nikte nic nevie, v zemi jsú ležala. Ale za časóv svatého Ambrozie jsú nalezena. O tom sě tak píše, jež sě zjěvil svatému Ambrožovi jeden[ahf]jeden] gieden člověk podobný, jako svatého Pavla na stěně píší[744]podtrženo, Hankova excerpce, a ten promluvi a řka: Tuto jsú svatá těla těch svatých, ješto jsú, všeho světa věci potupivše, mé jsú rady sposlúchali. Kopaj na tom miestě, ješto[ahg]ješto] gieſto stojíš, dvanádcte nóh vzhlúb nalezneš přikrytu truhlu a v hlavách knížky napsané o jich svatém životě. Tehda svatý Ambrož to uslyšav, okolních biskupóv k sobě pozvav, sám najprvé kopati počal a všecko tak, jakž svatý Pavel byl pověděl, tak nalezl. A kakž koli viece než tři sta let ta svatá těla v zemi jsú ležala, však jsú tak nová nalezena, jako by toho dne byla pochována. Zatiem jeden[ahh]jeden] gieden slepý přišed, jakž sě nosidl dotekl, tak inhed prozřěl a mnoho jiných svatých divóv buoh skrzě ně učinil, jemužto jest[ahi]jest] gieſt čest i chvála věky věkóm. Amen.

Život svatého Saturna, apoštolského učenníka[ahj]učenníka] uczēny

Svatý Saturnus, apoštolský učenník, biskupem učiněn a do tolozanského města slova buožieho kázati poslán. A když u město všel, pohanské modly nikomu odpověděti nechtěly, zatiem jeden pohan vecě: Dokad Saturnina nezabiete, na boziech nic neobdržíte. Tehda svatého Saturnina jemše, když nechtěl bohóm oběti vzdáti, za nohy jeho k jednomu silnému býku přivázavše, býka tepúc tak dlúho vláčili, až z jeho[ahk]jeho] gieho svaté hlavy mozk sě vykydl. Jehožto tělo panny jedny[ahl]jedny] giedny tajně pochopivše pochovaly. Amen.

Život svatého Vojtěcha, českého[ahm]českého] czieſkeho dědicě

X
ahfjeden] gieden
ahgješto] gieſto
ahhjeden] gieden
ahijest] gieſt
ahjučenníka] uczēny
ahkjeho] gieho
ahljedny] giedny
ahmčeského] czieſkeho
744podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).