[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<270271272273274275276277278>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[274]číslo strany rukopisu

Svatý Vojtěch byl jest rodem znamenitých a buohobojných lidí. A když jest ot svého dětinstva až do své starosti snažně buohu slúžil, pražský biskup umřěl, tehda svatý Vojtěch miesto něho biskupem učiněn, na čtvero kostelnie sbuožie dělil. Jednu[ahn]Jednu] giednu částku dával na boží dóm, druhú kanovníkóm, třetí chudým, čtvrtú sobě a pútníkóm. Na každý den dvanádcte chudých k svému stolu pozval, svój život rozličným utrpením za obyčěj trudil. Buohu sě i ve dne i v noci modlil, lože na svém pokoji krásně připravené jměl, ale v noci, kámen hlavě založě, na zemi léhal, nemocných a strastných milosrdně navščevoval.

A když jednoho[aho]jednoho] giednoho času svatý Vojtěch vida rozličné lidi, ani hřěšiec mnozě buoha hněvají, pozdvich sě pryč, v rozličných sě vlastech i v Římě stavil. Najposléz na jeden[ahp]jeden] gieden ostrov přišel, slovo buožie kázal, mnoho protivenstvie od[745]původně zapsáno „o“, „d“ nadepsáno jinou, soudobou (?) rukou těch lidí trpěl. Odtad přěs řěku přěpluv, do jedné[ahq]jedné] giedne vsi přišel. K němužto té vsi lidé sě sebravše, počěchu tázati, odkad by byl, poč li by byl do té vlasti přijěl[746]slova do té vlasti přijěl doplněna in margine jinou, soudobou rukou. Jimžto svatý Vojtěch zticha odpověděl a řka: Slověnín jsem a Vojtěch mně dějí[747]slova Slověnín jsem a Vojtěch mně dějí podtržena Hankou, stavu jsem mnich i biskup a podlé mého úřada jsem váš apoštol. Pakli chcete věděti, poč jsem přišel, to jsem pro vaše spasenie učinil, abyste svých bluduov nechajíc, u pravého buoha Jezukrista uvěřiec, na věky s ním přěbývali. To Rusové[748]podtrženo, Hankova excerpce slyšavše, u velikém hněvu dlúho jím trhavše, pryč zahnali. A když přišel do jedné[ahr]jedné] giednee ulicě, pět dní tu přěbyl a potom i s tovařistvem jat. A když […]text doplněný editorem[749]text chybějícího folia doplnil podle PasTisk V. Hanka in margine a podle PasKlemA pak na vlepený papírový list menšího formátu, označený 274/2

[Svatého Jana Křtitele]text doplněný editorem

X
ahnJednu] giednu
ahojednoho] giednoho
ahpjeden] gieden
ahqjedné] giedne
ahrjedné] giednee
745původně zapsáno „o“, „d“ nadepsáno jinou, soudobou (?) rukou
746slova do té vlasti přijěl doplněna in margine jinou, soudobou rukou
747slova Slověnín jsem a Vojtěch mně dějí podtržena Hankou
748podtrženo, Hankova excerpce
749text chybějícího folia doplnil podle PasTisk V. Hanka in margine a podle PasKlemA pak na vlepený papírový list menšího formátu, označený 274/2
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).