[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<268269270271272273274275276>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[272]číslo strany rukopisuužasše, co jsú jiej byli nevinně hanby činili, toho sú sě s velikým skrúšením žělejíc káli a to svaté tělo poctivě v kostele pochovali a potom za dlúhé časy tu buoh mnoho divóv ukázal i ukazuje do dnešnieho dne.

Život dvú svatú bratřencí a mučedlníkú boží

Svatý Gervazius a svatý Protazius byla jsta syny svatého Vitalisie, a to vše, což jsta jměla, pro buoh chudým rozdavše. Na jednom[agz]jednom] giednom modlitebném miestě s svatým Nazariem a s svatým Celsem bydléc, hospodinu slúžiechu. A když jě pohané jemše, do Mediolána vediechu, tehda svatého Nazaria a svatého Celsa ti rytieři sě nabivše, u moře jě uvrhli.

A zatiem když jedno[aha]jedno] giedno kniežě jménem Astazius do Mediolána přijěl, proti němužto pohanská kněžie, jež naši buohové vyšedše, kniežěti řekli: Věz to, knieže, jež naši bohové ijedné[ahb]ijedné] ygiedne odpovědi dáti nechtie, jeliž Gervazius a Protazius obět vzdadie. Tehda kniežě kázal oba svatá jieti a přěd modly přivedúc, k uoběti jě připuditi. A když jsta toho nerodila učiniti, kázal kniežě tak dlúho svatého Jervazie bíti až i skončal, a svatého Protazie přěd sě pozvav, jemu řekl: Razi tobě, aby asa ty žív ostal. Neumieraj tak hanebně jako tvój bratr. A když jemu svatý Protazius nepovolil, kázal jeho knieže, opak rucě sviežíc, přěs trám táhnúc, visěti a potom hlavu stieti. Zatiem jeden buohobojný člověk jménem Filipta svatá těla pochopiv, v svém domu pochoval a na jedněch[ahc]jedněch] giednyech knížkách jich vešken svatý život popsav, v rově u nich hlavách položil. Jichžto těla mnoho časuov,

X
agzjednom] giednom
ahajedno] giedno
ahbijedné] ygiedne
ahcjedněch] giednyech
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).