[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<269270271272273274275276277>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ano o nich nikte nic nevie, v zemi jsú ležala. Ale za časóv svatého Ambrozie jsú nalezena. O tom sě tak píše, jež sě zjěvil svatému Ambrožovi jeden člověk podobný, jako svatého Pavla na stěně píší, a ten promluvi a řka: Tuto jsú svatá těla těch svatých, ješto jsú, všeho světa věci potupivše, mé jsú rady sposlúchali. Kopaj na tom miestě, ješto stojíš, dvanádcte nóh vzhlúb nalezneš přikrytu truhlu a v hlavách knížky napsané o jich svatém životě. Tehda svatý Ambrož to uslyšav, okolních biskupóv k sobě pozvav, sám najprvé kopati počal a všecko tak, jakž svatý Pavel byl pověděl, tak nalezl. A kakž koli viece než tři sta let ta svatá těla v zemi jsú ležala, však jsú tak nová nalezena, jako by toho dne byla pochována. Zatiem jeden slepý přišed, jakž sě nosidl dotekl, tak inhed prozřěl a mnoho jiných svatých divóv buoh skrzě ně učinil, jemužto jest čest i chvála věky věkóm. Amen.

Život svatého Saturna, apoštolského učenníka

Svatý Saturnus, apoštolský učenník, biskupem učiněn a do tolozanského města slova buožieho kázati poslán. A když u město všel, pohanské modly nikomu odpověděti nechtěly, zatiem jeden pohan vecě: Dokad Saturnina nezabiete, na boziech nic neobdržíte. Tehda svatého Saturnina jemše, když nechtěl bohóm oběti vzdáti, za nohy jeho k jednomu silnému býku přivázavše, býka tepúc tak dlúho vláčili, až z jeho svaté hlavy mozk sě vykydl. Jehožto tělo panny jedny tajně pochopivše pochovaly. Amen.

Život svatého Vojtěcha, českého dědicě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).