[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<271272273274275276277278279>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[275]číslo strany rukopisu[750]s. 275–490 ruka B

Svatého Jana, krstitele božieho, narozenie Gabrielem archanjelem jest zvěstováno tiemto činem. Čte sě tak v starých knihách, ež král David, chtě božie služby povýšiti, ustanovil čtyřimezidcietma kněží, mezi nimižto jednoho učinil nade všěmi. Ten vrchní kněz nad jinými slovieše i zřiedil tak, jež z jednoho roda, ješto od Eleasar pošli, vydal šestnádste[ahs]šestnádste] ſeſtnadzte kněží. A z toho roda, ješto slóve Thamar, vydal osm kněží. I zpósobil mezi nimi, aby každý svú třiedu[751]podtrženo, Hankova excerpce svého téhodne diržal v chrámě božiem. A když sě osmá třieda dostala Zacharie podlé pořáda[752]podtrženo, Hankova excerpce třiedy Abie, z ňehožto roda Zacharia bieše.

Jakžto svatý Lukáš ve čtení píše, Zacharias s svú hospodyní, jiejžto jmě Elizabet, z národa Aaron, spravedlně podlé boha, přikázanie božie snažně diržiec, spuolu bydlésta, a ižádného dietěte nemějiesta, nebo Alžběta[753]pořádně čitelné je „-bieta“, první tři písmena zapsána na razuře (autokorektura) bezdětkyni[754]podtrženo, Hankova excerpce bieše, až i k starostným letóm oba přišla. Když sě jemu v ten čas své třiedy v chrám dostalo jíti, aby přěd bohem své služby úřad svaté oběti učinil, a podlé obyčějě, lid vešken přěd chrámem jeho čakáše, v tu hodinu zěvil sě jemu anděl Gabriel u velikéj světlosti, jehožto Zacharia uzřěv, velmi sě lekl a veliký ho strach objide. V tu dobu k ňemu anděl promluvi a řka: Neboj sě, Zacharia, uslyšánať jest prosba tvá, aj toť hospodyně tvá Elizabet porodí tobě syna, jemužto jmě vzděješ Jan a bude tobě radost i veselé a mnozí jeho narození radovati sě budú. Tenť bude veliký přěd hospodinem, vína a toho všeho pitie, jímžto sě kto zapiti muože, píti nebude a ducha svatého bude naplňen u bříšku[755]slova u bříšku zapsána na razuře (autokorektura) a též in margine V. Hankou matky své. Tenť mnohé k hospodinu obrátí z židovského národa. Tehda Zacharia k andělu povědě: Kterým bych to činem věděti mohl, a já sem stár i hospodyně má jest již

X
ahsšestnádste] ſeſtnadzte
750s. 275–490 ruka B
751podtrženo, Hankova excerpce
752podtrženo, Hankova excerpce
753pořádně čitelné je „-bieta“, první tři písmena zapsána na razuře (autokorektura)
754podtrženo, Hankova excerpce
755slova u bříšku zapsána na razuře (autokorektura) a též in margine V. Hankou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).