[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<222324252627282930>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[26]číslo strany rukopisujiné miesto položila. Na svých modlitvách nikda neseděla, ale stavši, dokad mohla, na nahú kolenú padnúc klekala. Proněžto jejie[cd]jejie] giegye koleně jako kost byle ztvrděle, opuchle i otekle. A to vše dobré, což[ce]což] czoz czoz kdy činieše, toho tajila tak, ež nikte nevěděl, kromě jejie[cf]jejie] giegye vláštie sluhy[109]podtrženo, Hankova excerpce. Hospodářě také svého mnohým modlitvám naučila, nebo jehožto u buozě milováše, toho buohu slúžiti učieše. Byla je[cg]je] gie také svatá Hedvika plna milosrdie tak, ež pro milého Jezukrista i jeho svatým na čest mnoho milostivých skutkuov činieše. Ona jest na to svého hospodářě navedla, aby v Třěbnici klášter učinil a nadal a sama své věno také klášteru rozdala, rozličným klášteróm veliké almužny slala[110]podtrženo, Hankova excerpce. O malomocných zvláščí péči jměla, nemocné, jaté i rozličné strastné navščěvovala, v dluziech zašlé vyplacovala, všěch vduovic i všěch sirých zvlášče matka byla. Chudé, siré dievky otchovávajíc, k bezpečnému stavu připravila a řiedko[111]původně zapsáno „rziedk“, koncové „o“ dopsáno samotným písařem (?) ktož almužny u nie poprosil, by ot nie otšel neuslyšán. A vlášče na svéj práci třinádcte chudých jmějieše buohu na čest a dvanácte chudých na čest svatým apoštolóm. Jimžto na každý den přěd nimi nábožně klekajíc, pokrm přěd ně nosiec, slúžieše. A což najlepšieho na svém stole měla, to jim slala[112]Hankova excerpce, podtrženo červeně. Svéj také chudině[113]Hankova excerpce, podtrženo červeně velmi milostiva bieše. Proněžto často anebo sama jě přěslýchala anebo některému kaplanu jich súd poručila, bojieci sě, by jiní súdcě chudiny[114]podtrženo, Hankova excerpce neobtěžovali. Protož jakež s buoží pomocí svatý život jest vedla, takež s buoží pomocí veliké divy jest činila. Najprvé když jednéj duchovnéj sestřě jménem Radslavě[115]podtrženo Hankou, in margine různočtení „Radyslawye“ rybie kost v hrdle byla uvázla, požehnáním svatého křížě od toho jiej

X
cdjejie] giegye
cecož] czoz czoz
cfjejie] giegye
cgje] gie
109podtrženo, Hankova excerpce
110podtrženo, Hankova excerpce
111původně zapsáno „rziedk“, koncové „o“ dopsáno samotným písařem (?)
112Hankova excerpce, podtrženo červeně
113Hankova excerpce, podtrženo červeně
114podtrženo, Hankova excerpce
115podtrženo Hankou, in margine různočtení „Radyslawye“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).