[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<212223242526272829>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[25]číslo strany rukopisumiestě sama stojiec, buohu sě modléše, jeden jejie[bv]jejie] giegye sluha i strójcě[100]podtrženo, Hankova excerpce jménem Boslav[101]podtrženo Hankou, in margine různočtení „buohuſlaw“, nazřěv k niej, uzřěl ji v slavnéj světlosti stojiece. A to uzřěv, s velikú úžěstí[102]podtrženo, Hankova excerpce pryč šel. To sě také často přiházalo, ež když je[bw]je] gie nevěsta, paní Anna, podlé svatého obyčějě[103]původně zapsáno „oblycziegie“, „l“ škrtnuto ve mši ot svaté Hedviky mír bráše, vezřiec jie v uoči, vídáše, ano jiej oči krvavě a všěcka tvář slzami[104]zapsáno jinou, soudobou rukou in margine oplavena. A někdy ji také vídáše krásnu jako v andělskéj tváři proměnu, rdějíc sě v sněžnéj bílosti jako róžě pro vysoké mysli jejie[bx]jejie] giegye k buohu zvedenie, pro jejie[by]jejie] gygye srdce sladké u buozě kochánie, neb sě tak často vysocě[105]nadepsáno jinou, soudobou rukou ot svého tělesenstvie vnitřním duchom k buohu vznesieše, ež sebe nic v tu hodinu nečijieše, ani přěd sobú lidi stojiec neznajieše, dotat až sě opět k sobě navrátila. A často ot mnohých vídána, ana u velikéj světlosti u povětří nad zemí na modlitvách[bz]modlitvách] modlytwa[106]oprava naznačena Hankou stojí. Ve mši také a na buožiej službě nikda s ižádným nemluvieše, než když pro velikú potřěbu promluviti musila. Mšě a buožie služby ne v domu jako jiní urození lidé, ale v kostele najradieši[ca]najradieši] nayradieſſy poslúcháše a na každú mši anebo sama k uofěřě šla, neb ofěru poslala. Kněží a duchovné lidi u velikéj cti měla. Svatých kuostí a svatých obrazuov s velikú ctí ráda chovala a vlášče jeden obrázek svaté královny miloščěmi[107]podtrženo, Hankova excerpce slonový při sobě nosiec přitúléše. Jímžto obrázkem mnohé nemocné žehnajíc, ot velikých nemocí uzdravováše. Muky buožie a vlášče buoží kříž u velikéj cti jmějieše. Proněžto, kdež které stéblo neb[cb]neb] neb neb co jiného na kříž přěloženo na zemi uzřěla, inhed kleknúc, nábožně vzdvihnúc i pocělovala, aby někto[108]jinou, soudobou rukou zapsána in margine varianta žádný nešlapal[cc]nešlapal] neſlapala, na čisté

X
bvjejie] giegye
bwje] gie
bxjejie] giegye
byjejie] gygye
bzmodlitvách] modlytwa
canajradieši] nayradieſſy
cbneb] neb neb
ccnešlapal] neſlapala
100podtrženo, Hankova excerpce
101podtrženo Hankou, in margine různočtení „buohuſlaw“
102podtrženo, Hankova excerpce
103původně zapsáno „oblycziegie“, „l“ škrtnuto
104zapsáno jinou, soudobou rukou in margine
105nadepsáno jinou, soudobou rukou
106oprava naznačena Hankou
107podtrženo, Hankova excerpce
108jinou, soudobou rukou zapsána in margine varianta žádný
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).