[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<251252253254255256257258259>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

kře[255]číslo strany rukopisustěné[ael]stěné] krzieſtiene pochopivše, podlé svatého Epimacha, jehožto[aem]jehožto] gyehozto byl dřieve ciesař zabiti kázal, pochovati. Amen.

Život svatého Nerea a svatého Achilee sě čte

Svatý Nereus a svatý Achileus ot svatého Petra apoštola jsta svatý křest přijala a jedné[aen]jedné] gyedne panny, přívuzné ciesařovi Domicianovi, jsta komorníky byla. Ješto[aeo]Ješto] gieſto jistú pannu, když jsú byli za muž oddali a drahá jiej rúcha připravovali, tehda ta dva jala sě jiej o svatéj vieřě a o svatéj čistotě tak dlúho mluviti, až ona uvěřivši, čistotu věčně buohu slíbila a ot svatého Klimenta papežě vélována[703]podtrženo, Hankova excerpce. To jejie[aep]jejie] gyegye chot uslyšav, ot ciesařě odpuščenie vzem, ta dva svatá na daleký ostrov pryč zaslal, chtě skrzě to své panny mysl k sobě obrátiti. A když na tom nikakž neprospěl, kázal ta dva přěd své buohy vésti, aby sta sě modlila. A když jemu nepovolila, kázal jima hlavu stieti. A ta jistá panna, když k svému choti nikakž mysli[704]nadepsáno jinou, soudobou rukou přiložiti nerodila, tehda jejie[aeq]jejie] giegie choti vlastní bratr uznamenav, ana s jinými pannami křesťanskými[aer]křesťanskými] krzieſtyankymy na jednom[aes]jednom] giednom pokoji sedí, vzem oheň, oných zažehl a ony, buohu sě modléc, tu sě zadchly[705]podtrženo, Hankova excerpce. Jichžto těla jeden[aet]jeden] gieden ciesařóv sluha pochopiv pochoval. A ty dušě hospodin vzal.

Život svatého Pankracie

Svatý Pankrác byl urozenie znamenitého. A když jemu otec i mátě umřěla, jeho vlastní strýc jménem Dionyzius v něho sě uvázav. Jež v Římě veliké sbožie jmějiesta, vstavše spolu do Říma jsta šla. A tu v jednéj[aeu]jednéj] giedney jich ulici otec svatý Kornelius papež tajně bydléše. Tehda

X
aelstěné] krzieſtiene
aemjehožto] gyehozto
aenjedné] gyedne
aeoJešto] gieſto
aepjejie] gyegye
aeqjejie] giegie
aerkřesťanskými] krzieſtyankymy
aesjednom] giednom
aetjeden] gieden
aeujednéj] giedney
703podtrženo, Hankova excerpce
704nadepsáno jinou, soudobou rukou
705podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).