[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<244245246247248249250251252>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[248]číslo strany rukopisubude Ježíšóv[adp]Ježíšóv] gieziſſow kříž hledán a vydán, viec potom lid židovský kralovati nebude, ale ti, ješto sě ukřižovanému modlé, neb jest on syn buoha živého. Tehda já sem řekl k uotci k mému: Když jsú jeho otcové naši syna buožieho znali, proče[685]„e“ podtrženo Hankou jsú jeho ukřižovali? K tomu mně otec otpovědě: To buoh vie, ež jsem v téj radě nebyl, ale často sem jim pravdu mluvil. Avšak jsú oni jeho ukřižovali, an pak třetí den z mrtvých vstav, zjěvně přěd svými učenníky na nebesa vstúpil. A protož, synu milý, pomni na to, aby jeho[adq]jeho] gieho učenníkóm nikda nic neučinil. Tehda židie Judě řechu: My smy toho nikda neslýchali, ale bude liť na tobě královna tázati, neprav jiej ani jiej pronos[686]podtrženo, Hankova excerpce. A když sě všickni židovščí mudrci přěd královnu postavili, otázala[687]původně zapsáno otazal, koncové a nadepsáno jinou, soudobou (?) rukou jich, kde by dřěvo svatého křížě bylo. Tehda oni jiej všickni jedniem[adr]jedniem] giednyem hlasem otpověděchu a řkúc: Nic o tom neviemy. Z toho sě královna rozhněvavši, kázala jě všěcky zžéci[ads]zžéci] zzeczy. Jehožto sě oni užasše, vydali Judu z sebe a řkúce: Královno, ten člověk ctného mužě proroka syn jest[adt]jest] gieſt, ten o tom něco věděti móže. To královna uslyšěvši, všěch jiných nechavši, k němu řekla: Vuol sobě anebo živuot, anebo smrt. Ukaž mi, kde svatý kříž leží. K niejžto Juda vecě: Kak já o tom co věděti mohu? A já jsem sě byl nenarodil, a již jest[adu]jest] gieſt tomu dvě stě let minulo, jakž jest to dřěvo skryto. K němuž královna vecě: Toť Jezukristovi slibuji, nepovieš li mi pravdy, káži tě hladem umořiti. A to řekši, kázala jeho v

X
adpJežíšóv] gieziſſow
adqjeho] gieho
adrjedniem] giednyem
adszžéci] zzeczy
adtjest] gieſt
adujest] gieſt
685„e“ podtrženo Hankou
686podtrženo, Hankova excerpce
687původně zapsáno otazal, koncové a nadepsáno jinou, soudobou (?) rukou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).