[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<243244245246247248249250251>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[247]číslo strany rukopisupodlé toho anděli stojiec, k ciesařovi promluvichu a řkúc: Konstantine, skrzě toto znamenie svítězíš. Tehda Konstantinus ciesař sě velmi obradovav, znamenie svatého křížě na svém čele učinil, a na svéj korúhvi i na všěch praporcích i na svých rytieřóv odění křížě učinil a v svéj pravéj rucě kříž zlatý nesl. Zatiem Maxencius tajně kázal na mostě podvrtle[682]podtrženo, Hankova excerpce činiti, aby, ciesař tady jěda, u vuodu upadl. Ale buoh tomu nechtěl. Když ciesař k mostu svými lidmi táhnieše, tehda Maxencius v téj pilnosti podvrtlóv[683]podtrženo, Hankova excerpce zapomněv, na most vzehnav, u vodu upadl a inhed utonul. A ciesařě Konstantina vešken lid sobě za milostivého ciesařě přijal.

A potom po některých časiech sě pokřstil a mnoho utěšenie ot buoha jmieval. A potom matku svú do Jeruzaléma, aby svatý kříž nalezla, poslal. A když svatá Elena do Jeruzaléma mocně přijěla, všěcky židovské mudřcě k sobě sezvati kázala[684]původně zapsáno „kazal“, koncové „a“ dopsáno jinou, soudobou (?) rukou. Toho sě židé velmi užasše, mezi sobú řekli: Což tiem královna miení, ež nás jest k sobě pozvala? K nimžto jeden[ado]jeden] gieden mezi nimi jménem Judáš vecě: Já vědě, ež jest na to přijěla, aby na nás zvěděla, kde jest schováno to dřěvo, na němžto Ježíš pněl. A protož, raziť vám, abyste nepronosili. Pakli toho neučiníte a jí to dřěvo dáte, zajisté to vězte, našeho stavu viera potupena bude. Neb jest to dávno ten múdrý Zacheus mému otci Simonovi pověděl. A otec mój mra mně zjěvil a řka: Pomni, synu milý, pomni na to, ež když

X
adojeden] gieden
682podtrženo, Hankova excerpce
683podtrženo, Hankova excerpce
684původně zapsáno „kazal“, koncové „a“ dopsáno jinou, soudobou (?) rukou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).