[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<239240241242243244245246247>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[243]číslo strany rukopisuež Vespezianus ten den na židovskú Veliku noc, jehožto dne ze všeho krajě lidé do chrámu sě byli sešli, mocně město oblehl tak, jež, kteříž byli na hody přišli, u městě zavřěni byli. A když tak vojensky ležiechu, tehda z Říma poselstvie přišlo, jež Vespezianus ciesařem vuolen, a tak inhed sě povzdvih, svého syna Tita u vojščě miesto sebe ostaviv, do Říma jěl. A když tu Titus dvě létě vojensky ležal, taký hlad v Jeruzalémě[acu]Jeruzalémě] gieruzalemye u městě byl, jakž otcové a matery svým synóm a dcerám a synové otcóm a materám, mužové svým ženám[665]podtrženo, Hankova excerpce, in margine poznámka „ſ = ž“ netoliko rukama, ale zuby kúsajíc, krmi otjímáchu. A nádobní[666]podtrženo, Hankova excerpce mladečkové, někda silní, mdlobú někdy po uliciech povíjějíce sě, chodiec hladem na zemi padáchu. Zatiem když hladem lidie tak neskrovně mřiechu, často sě to přihodilo, ež druh druha chtě pohřésti, sám na něm padna, umřěl. A tak pro veliké množstvie mrtvých těl smradu nemohúc trpěti, musili přěs zed mrtvá těla do přiekopa metati. Tehda v jednu[acv]jednu] giednu hodinu ohledav Titus, ano vešken přiekop umrlcóv nametán a od těch těl vše povětřie smradu plno, svoji rucě k nebi se slzami vzvedl a řka: Ty, milý hospodine, vieš, ež já tiemto nejsem vinen. A tak již hlad u městě ku posledku byl, až jiného nejmajíc[acw]nejmajíc] neygmagycz, svú vlastní obuv a lecikaké[667]podtrženo, Hankova excerpce usně a řemenie vařiece jědli.

A to jest ze všeho to najhroznějšie bylo, jakžto sě píše v jednéj[acx]jednéj] giedney staréj knizě jménem Skolasticě, ež byla v Jeruzalémě[acy]Jeruzalémě] gieruzalemye jedna[acz]jedna] giedna urozená a bohatá paní, na jejiešto[ada]jejiešto] giegieſto dóm hladem připuzeni když jedni mladečkové sě uradivše, vše, což

X
acuJeruzalémě] gieruzalemye
acvjednu] giednu
acwnejmajíc] neygmagycz
acxjednéj] giedney
acyJeruzalémě] gieruzalemye
aczjedna] giedna
adajejiešto] giegieſto
665podtrženo, Hankova excerpce, in margine poznámka „ſ = ž“
666podtrženo, Hankova excerpce
667podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).