[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<241242243244245246247248249>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[245]číslo strany rukopisuProtož slušie každému křesťanu[adh]křesťanu] krzieſtyanu to na paměti jmieti, aby sě sám, kdež muože, nepomšťoval[671]podtrženo, Hankova excerpce, ale buohu poručil, neb on móže za tu pokoru otplatiti a nad protivníky, lépe než my žádámy, nás pomstiti. Neb jest sám hospodin v svatém písmě řekl: Mně pomsty točíš poručte, a jáť otplácím věky věkóm.

Tuto sě vypravuje ot nalezenie svatého křížě

Svatého křížě nalezenie proto dnešní den svatá cierkev slaví, neb jako toho dne svatý kříž mnoho časóv skrytě v zemi schován ležav, svatú Elenú nalezen. A najprvé byl nalezen ot Adamova syna, jemužto Seth řekli. A to sě jest stalo v ráji, jakžto sě píše v Nikodemově čtení, ež když sě byl Adam, prvý člověk, roznemohl, tehda Seth, syn jeho, přěd rajská vrata přišed, olejě milosrdie prosil, aby otcě pomazal. Jemužto sě svatý Michal zjěviv řekl: Nepracij nadarme, neb toho olejě jmieti nebudeš, jeliž sě dokoná pět tisíc tři a třidcěti let. V jedněch[adi]jedněch] giednyech také v římských[672]podtrženo, Hankova excerpce, in margine různočtení „1379 rzeczkych“ knihách jest psáno, kakž koli to písmo nenie potvrzeno, ež svatý Michal Adamovu synu miesto olejě milosrdie toho dřěva, ješto Adam zapověděné[adj]zapověděné] zapowiene[673]opravu navrhl Hanka jablko shryzl, rózhu[674]podtrženo, Hankova excerpce, in margine různočtení „roſku“ ulomiv, dal a řka: Vsaď tuto róžďku[675]podtrženo, Hankova excerpce v zahradě. A kdyžť ovoce ponese, tehda tvój otec zdráv bude. A když [sě]text doplněný editorem[676]nadepsáno Hankou Seth, tu rózhu[677]podtrženo, Hankova excerpce vzem, domuov vrátil, nalezl, ano otec jeho Adam umřěl i pochován. Tu rózhu[678]podtrženo, Hankova excerpce na jeho[adk]jeho] gieho rově vsadil a od toho času rostla až do časuov krále Šalomúna. Tehda král Šalomún uzřěv tak krásné dřěvo, kázal je porúbiti[679]podtrženo, Hankova excerpce, chtě je[adl]je] gie na okrasu svéj sieni udělati. Ale jakž praví to staré pís[246]číslo strany rukopisumo,

X
adhkřesťanu] krzieſtyanu
adijedněch] giednyech
adjzapověděné] zapowiene
adkjeho] gieho
adlje] gie
671podtrženo, Hankova excerpce
672podtrženo, Hankova excerpce, in margine různočtení „1379 rzeczkych“
673opravu navrhl Hanka
674podtrženo, Hankova excerpce, in margine různočtení „roſku“
675podtrženo, Hankova excerpce
676nadepsáno Hankou
677podtrženo, Hankova excerpce
678podtrženo, Hankova excerpce
679podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).