[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<243244245246247248249250251>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

podlé toho anděli stojiec, k ciesařovi promluvichu a řkúc: Konstantine, skrzě toto znamenie svítězíš. Tehda Konstantinus ciesař sě velmi obradovav, znamenie svatého křížě na svém čele učinil, a na svéj korúhvi i na všěch praporcích i na svých rytieřóv odění křížě učinil a v svéj pravéj rucě kříž zlatý nesl. Zatiem Maxencius tajně kázal na mostě podvrtle činiti, aby, ciesař tady jěda, u vuodu upadl. Ale buoh tomu nechtěl. Když ciesař k mostu svými lidmi táhnieše, tehda Maxencius v téj pilnosti podvrtlóv zapomněv, na most vzehnav, u vodu upadl a inhed utonul. A ciesařě Konstantina vešken lid sobě za milostivého ciesařě přijal.

A potom po některých časiech sě pokřstil a mnoho utěšenie ot buoha jmieval. A potom matku svú do Jeruzaléma, aby svatý kříž nalezla, poslal. A když svatá Elena do Jeruzaléma mocně přijěla, všěcky židovské mudřcě k sobě sezvati kázala. Toho sě židé velmi užasše, mezi sobú řekli: Což tiem královna miení, ež nás jest k sobě pozvala? K nimžto jeden mezi nimi jménem Judáš vecě: Já vědě, ež jest na to přijěla, aby na nás zvěděla, kde jest schováno to dřěvo, na němžto Ježíš pněl. A protož, raziť vám, abyste nepronosili. Pakli toho neučiníte a jí to dřěvo dáte, zajisté to vězte, našeho stavu viera potupena bude. Neb jest to dávno ten múdrý Zacheus mému otci Simonovi pověděl. A otec mój mra mně zjěvil a řka: Pomni, synu milý, pomni na to, ež když

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).