[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<241242243244245246247248249>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Protož slušie každému křesťanu to na paměti jmieti, aby sě sám, kdež muože, nepomšťoval, ale buohu poručil, neb on móže za tu pokoru otplatiti a nad protivníky, lépe než my žádámy, nás pomstiti. Neb jest sám hospodin v svatém písmě řekl: Mně pomsty točíš poručte, a jáť otplácím věky věkóm.

Tuto sě vypravuje ot nalezenie svatého křížě

Svatého křížě nalezenie proto dnešní den svatá cierkev slaví, neb jako toho dne svatý kříž mnoho časóv skrytě v zemi schován ležav, svatú Elenú nalezen. A najprvé byl nalezen ot Adamova syna, jemužto Seth řekli. A to sě jest stalo v ráji, jakžto sě píše v Nikodemově čtení, ež když sě byl Adam, prvý člověk, roznemohl, tehda Seth, syn jeho, přěd rajská vrata přišed, olejě milosrdie prosil, aby otcě pomazal. Jemužto sě svatý Michal zjěviv řekl: Nepracij nadarme, neb toho olejě jmieti nebudeš, jeliž sě dokoná pět tisíc tři a třidcěti let. V jedněch také v římských knihách jest psáno, kakž koli to písmo nenie potvrzeno, ež svatý Michal Adamovu synu miesto olejě milosrdie toho dřěva, ješto Adam zapověděné jablko shryzl, rózhu ulomiv, dal a řka: Vsaď tuto róžďku v zahradě. A kdyžť ovoce ponese, tehda tvój otec zdráv bude. A když [sě]text doplněný editorem[676]nadepsáno Hankou Seth, tu rózhu vzem, domuov vrátil, nalezl, ano otec jeho Adam umřěl i pochován. Tu rózhu na jeho rově vsadil a od toho času rostla až do časuov krále Šalomúna. Tehda král Šalomún uzřěv tak krásné dřěvo, kázal je porúbiti, chtě je na okrasu svéj sieni udělati. Ale jakž praví to staré písmo,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).