[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<158159160161162163164165166>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[162]číslo strany rukopisuuzřěchu jeden slúp z nebes, nad ním svietiec, a při tom slúpě jeden přízedník[476]podtrženo, Hankova excerpce svatý. V tu hodinu viděl, ano anděli jedni[pv]jedni] giedny dolóv a druzí nahoru sě vznášějí. Pro něhožto slúpa znamenie lidie na púšči v jěskyni svatého Řehořě nalezše, jeho pochopili a bezděky do Říma přivedše, papežem učinili.

Kak jest tehda v ten svatý úřad nerad vstúpil, o tom sám v jedněch[pw]jedněch] giedniech knihách píše a řka: U mém těžkém pastýřovém stavu, když sě rozpomanu, kak jsem u bydle pokojném bez přiekazy vší myslí u bozě sě kochal! V tu dobu sě rozpomínaji, co jsem ztratil, a inhed vizi, jež pro tu ztrátu jmám obtieženie v tom stavě, v němž bydli. Aj toť mnú tohoto světa neprázdní jako mořské vlny i sěm i tam mecí. A když sě na dřevní pokojný stav rozmysli, jako sě zasě ozřěv, břěh uzřě, vzdechnúti muši. Ale jež ješče ten mor v Římě bieše nepřěstal, kázal svatý Řehoř po křížích, všě svaté vzývajíc, choditi.

A ten čas bliz bieše od Veliky noci. A zvlášče přikázal, aby[px]aby] aby aby přěd sebú nosili ten obraz matky buožie k nie velmi podobný, jenž byl svú rukú svatý Lukáš napsal. A když tak s tiem obrazem chodiechu, tehda povětřie, ješto tehdy smrdatými mhlami zatemněno bieše, to sě počě, ano všickni hledie, přěd tiem obrazem čistiti a na obě straně sě rozstúpaje, ot obraza sě vzdalováše. V tu hodinu uslyšěni jsú hlasové andělščí nad tiem obrazem a takto zpievajíc: Královno nebeská, vesel sě, aleluja, neb ten, jehožtos v svém životě nosila, aleluja, z mrtvých jest vstal, jakžto byl pověděl, aleluja! A v túž hodinu svatý Řehoř

X
pvjedni] giedny
pwjedněch] giedniech
pxaby] aby aby
476podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).