[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<686970717273747576>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

držěli, aby on téhož potvrdil. Jehožto, když jemu povoliti nechtěl, proti sobě králóv i jiných kniežat hněv vzbudil. A po malém času, když tak ot krále byl snúzen, jemu bezživotím hrozieše, jedněch velích lidí rady uposlúchav, králově vuoli ne z úmysla, ale slovy povolil, ale potom uznamenav, ež by skrzě to dušiem nebezpečenstvie mohlo by býti, sám sobě proto velmi zateskl, pokánie sobě volil, aby k uoltářovéj službě nepřistúpal, jeliž by ot papežě přijal s požehnáním navrácenie. A zatiem král počě na něm toho potřěbovati, aby, což jest slovy královi povolil, toho svými listy potvrdil. Jemužto svatý Tóma směle otpověděv, pozdvihna kříž, ottad sě pryč bral, ano po něm někteří zlořečení lidé ohromným hlasem volají a řkúc: Jměte zloděje, oběste prorádci. V tu hodinu dva vzácná a věrná člověky k němu přistúpivše, s velikým pláčem vecěsta: Otče svatý, pod přísahúť pravívě, ež sú sě mnozí této země velicí lidé na tvé bezživotie spřisáhli. Proněžto svatý Tóma za svatú cierkev viece sě bojě než prosě, odtad utekl. A jež v ten čas papež Alexander v senonském městě bieše, k tomu muž buoží šel a ot něho milostivě přijat a potom v tom městě v klášteře, ješto Pontunakum slóve, malý čas přěbyv, do franské sě země přibral. Zatiem král anglický do Říma vzkázal prosě, aby do jeho země legáti, točíš papežovi posli, byli posláni, jižto by mezi nimi a mezi arcibiskupem sjednali. Jemužto králi když nedobrotivě z dvora papežova

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).