[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<747576777879808182>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

přěd sě přinésti kázal. Jichžto obrazy jakž brzo ciesař uzřěl, tak inhed, jakž u vidění viděl, poznal. Tehda svatý Silvester počě ciesařě svatéj vieřě učiti a jemu raditi, aby jednú téhodne sě postil a potom sě pokřtil. A když v kúpěl svatého krstu vstúpil, přědivná světlost sě jemu zjěvila a inhed, jak z té kúpěli vystúpil, tak inhed od té nemoci zdráv byl. A to mnohým rozprávěl, jež v tu hodinu, ješto pokřštěn, svýma očima Jezukrista uzřěl. A od toho času na prvý den svého krstu ta práva v Římě provolati kázal.

Najprvé aby všichni Římené Jezukristu sě modlili jako pravému buohu. Druhé ktož by co proti Jezukristu pověděl, aby pro to velikú pokutu trpěl. Třetie ktož by kterému křesťanu křivdu učinil, aby byl všeho sbuožie svého polovicě zbaven. Čtvrté jakž jest ciesař hlava nade všěmi krály i kniežaty, takež římský biskup nade všeho světa biskupy byl papež. Páté ktož by provině do kterého kostela utekl, aby mu tu nikte násilé neučinil. Šesté aby nikte kostela nezakládal bez otpuščenie svatého biskupa. Sedmé ktož by kostel učinil, aby jej desátečnými almužnami nadal. A osmé právo na sě nalezl, aby v kostel svatého Petra venda, na své hřiechy sám požaloval. A když ta práva v Římě ohlášena, chtě ciesař sám jeden kostel zakládati, počě jámu kopati a tak, což prsti ukopal, najprvní sám na svú plecí dvanádcte kusóv země vynesl.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).