[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<707172737475767778>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

miestě večas sšije. A toť tobě znamenie, ež těch črvených nitek, jimižto je sšila, podlé žíně něco ostavila, a tak jest vzkázala, aby mě opět k službě jejie mšě navrátil. To svatý Tomáš uslyšav a tak, jakžto kněz řekl, nalez, velmi sě podivil a tomu knězi mši slúžiti otpustiv, jemu zapověděl, aby toho viděnie nikomu nepronosil.

A zatiem, když svatý Tomáš práv kostelných bráně, královi nikakž nepovolil, v jednu hodinu rytieři královi v uodění přišedše, nepoctivě vzvolachu ptajíce sě, kde by arcibiskup byl. Proti nimžto muž buoží v tichosti vyšed, vecě: Aj toť sem, co mi chcete? K tomu oni řekli: Přišli smy, abychom tě zabili, a již déle žív nebudeš. K nimžto buoží muž vecě: Já jsem pro hospodina, pro pravdu a pro práva kostelnie hotov umřieti. A když mne hlédáte, přikazuji vám mocí všemohúcieho buoha, abyste ižádnému z těchto mých nic nečinili, a jáz mému milému Jezukristu i jeho milé matcě Mariji, všěm svatým i svatému Dionyziovi mého kostela věci i sě sám porúčěji. Jakžto brzo svatý Tomáš domluvi, tak ti nemilostiví přiskočivše, mečem jeho hlavu roščěpěchu tak, jež z jeho svaté hlavy mozk po kostele sě rozkropi, a tak muž boží duši buohu vrátil. To sě dálo po buožiem narození po tisíci sedmdesát ke stu čtvrté léto. A ti jistí vražedlníci od buoha velikú pomstu nad sobú jměli. Někteří sami sobě své prsty zuby shlodali, někteří sě hnisem rozlezli, některé dna zlámala, někteří sě vztekše hanebně skonali.

Život svatého Silvestra

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).