[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<474849505152535455>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

avšak ižádného dětinského šeředenstvie na něm neznamenaji, vizi ho, an v sprostných plenkách leží a nad ním sě světlá hvězda stkvie, jemužto také anděli na čest zpievají, pod nebesa sě vznášějíc, novinu divnú, ješto nerozoměji, světu zvěstujíc. To je nikdy neslýcháno ani kdy vídáno, aniž tomu mohu rozoměti, aniž toho, co slyšě, mohu trpěti. Člověkem sě narodil, a již mu sě modlé jako buohu. Nikdy mi sě to od počátka světa nedalo znamenati ani sě to kdy přihodilo, by sě kdy člověk narodil, v sobě nedostatkuov člověčích nejmaje. Otkad je toto vzkřeslo tak mocné i tak nové porozenie? Mezi hřiešnými sě narodil, ot smrtedlné matky pošel, avšak nade všě lidi přědčí a nic na něm nenalézaji, v němžto bych svú libost měl. Protož sě buoji, by mne mé moci nezbavil. Co učini, kam sě obrácím? Jeho mocnějšieho než sě čiji, a tak mním, že u mém království chce kralovati. A protož buojím sě, by to ten buoh nebyl, jehožto ižádný nedostatek nemuož poskvrniti. Avšakž by byl to pravý buoh, kak by trpěl ženského porozenie tajnost? Kto by tomu věřiti mohl, by buoh tak v sprostných plenách ležal a dětinsky plačtivě kvielil? Kto by sě tomu uslyšě nezasmál, by buoh z ženských prsí pokrm přijímal a nadto nade vše, aj toť sě mu jésti chce, kto to kterým rozomem dovésti muože, by sě kdy buohu jiesti chtělo? Protož tu praví svatý Augustin, ež toho diábel nevědieše, že což syn buoží, Jezus Kristus, pokrm dětinný přijímáše a jež hlad a žiezi jako jiné dietě trpěl.

To je nebylo netolik křehkostí tělesenstvie, ale jelikož svatostí zastieněnie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).