[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<492493494495496497498499500>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

A když svatý Matúš mši odslúživ, podlé oltářě stojě, spen rucě, buohu sě modléše, poslal král kata, jenž szadu přistúpiv, mečem svatému Matěji hlavu sťal. A ta dušě vzata do nebeského královstvie.

Potom král vida, ež nemóž ižádným činem královny Epigenie ku manželstvu obrátiti, duom, v němž ona s jinými děvicěmi bydléše, velikým ohněm obklíčil, chtě jě všěcky užéci. V tu hodinu svatý Matěj duchovně téj královně sě zjěviv, ten oheň pohasil. A zatiem sien králova sě zajžhla a jediný král s synem utekl, a jiní všickni lidie i s domem uhořěli. Tehda diábel jal sě královicem pro otcovy hřiechy lomoziti, an vstav i šel k hrobu svatého Matějě a inhed uzdraven, ale král, otec jeho, omalomocněl. A když jemu nikte pomoci nemohl, velikú bolestí svým sě mečem proklál. A lidé sebravše sě, bratra té královny Epigenie, jehožto byl dřieve svatý Matěj pokřstil, králem učinili. A ten mnoho let kralovav, křěsťanskú vieru slavně vzplodil, po všiej múřěnínskéj zemi kostelóv nadělati kázal. Potom syn jeho po něm králem byl. Ten také znamenitě křěsťanskú vieru vzplodil a ta dva čarodějníky, Zaroes, Arfaxat, od toho dne, jakž svatý Matěj královicě vzkřiesil, viec sě nesměla ukázati, ale do dalekých vlastí do královstvie Persarum jsta utekla. A tam dva apoštoly svatí, Šimon a Juda, jě nalezše, svatým písmem přěhádavše, pryč zahnala.

Život svatého Mauricie s jeho tovařistvem

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).