[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<493494495496497498499500501>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Svatý Mauricius, mučenník buoží, byl vévodú i starostú nad velikým svatým sborem, jenž sbor slovieše Thebeorum, neb jsú byli z toho města, ješto slóve Thebea. V němžto městě sto brán bylo a leží v stranu arabské země. Ten svatý zástup Thebeorum svatý Jakub apoštol na vieru obrátil. A když Dioklecianus a Maximianus, ješto jsta kralovala po božiem narození dvě stě a sedmdesát sedmé léto, viery křesťanské nenávidiešta, chtiece křesťany ovšem na všě strany zahubiti, poslasta po všěch vlastech, tu ješto křestěné bydléchu, listy takéto a řkúc: Co bylo múdrosti, kterú nesnadnost nalézti, by s jedné strany vesvět stál a s druhé strany jediné římské město! S právem vesvět měl postúpiti, neb Řím v umění i u múdrosti vítězsky přědčí nad vešken svět. Pročež vy, tehdy křestěné, ano vás jest velmi málo, Římu sě protivíte a jich kázanie neposlúchajíc bláznově pýcháte. Proněžto chceme tomu, aby nebo našim pravým buohóm sě modlili, anebo ohavnú smrtí všickni sešli. Ty listy světí křestěné přijemše, nic k tomu ciesařovi neodpověděvše, posli zasě sě vrátili. Z toho sě ciesařě rozhněvavše, po všěch vlastech listy poslali, veléc všěm služebným lidem i rytieřstvu, aby sě vojensky připraviece, do Říma přijěli a odtad na římské protivníky silně vyjědúc, pod ciesařskú moc silně podbili.

Ty listy ciesařovy k tomu svatému sboru, v němžto

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).