[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<495496497498499500501502503>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mauricius mezi ně jasně vstúpiv, k nim promluvi a řka: Tovařistvo milé, velikú toho radost jmám, vida vás tak hotově pro Jezukrista na smrt jdúce. Tyto přátely našě stínati sem přěpustil, neb jsem vy ke krve prolití pro křesťanskú vieru snažny viděl. A na tom sem také našeho spasitele kázanie sposlúchal, jenž svatému Petru, vida, an protivníky sieci chce, přikázal a řka: Vděj svuoj meč v nožnicě. A protož, bratřie milá, vidúc okolo sebe našeho tovařistva mrtvá těla ležiece, a jich nevinnú krví sme zekrvaveni, slušie nám po nich, pro Jezukrista krev prolévajíce, vesele jíti. Protož, vidí li sě vám ciesařovi vzkázanie: Tvuojiť jsmy rytieři, ciesaři, a pro obecné dobré v našem odění beze všie prorady, ničehož nežádajíc, hotovi jsme vítěziti, ale viery křesťanské nikakž neostaneme! To poselstvie ciesař uslyšav, kázal opět ze všeho svatého zástupu desátého vyčítajíc stieti. A jakž sě to brzo stalo, tak jeden z znamenitějších těch svatých rytieřóv jménem Exsuperus svatého zástupa korúhev pochopiv, mezi své svaté rytieřstvo vstúpiv, s dobrú myslí promluvi a řka: Náš přěšlechetný vévoda Mauricius o našem věrném tovařistvu, ješto jest přěd našima očima sešlo, tak jsú sladcě pro hospodina svú krev prolili, jest k vám krásně promluvil. A já také ne pro to jsem v svém odění tuto korúhev vzchopil, abych proti našim nepřátelóm vítězil, ale abych vám tu radu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).