[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<488489490491492493494495496>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Matúšě apoštola

Svatý Matúš apoštol a evanjelista u múřínskéj zemi nalezl dva čarodějníky v tom městě, ješto slóve Nadavet. Jednomu řekli Zaroes a druhému Arfaxat. Ta dva čarodějníky tak biesta lid pomámila i v taký pych vstúpila, jakž již chtiesta, aby sě jima lidé jako buohu modlili. V ty časy svatý Matúš do toho města všed, přivinul sě na hospodu k jednomu novokřščenému křesťanu, k úředníku kandačské královny, jehožto byl svatý Filip na vieru obrátiv, pokřstil. A tu jsa svatý Matúš, tak těch čarodějníkóv skutky přěd lidmi obnažováše, ež což oni mocí diáblovú činiechu, to svatý Matúš buoží mocí slavnějie ukazováše.

A když jeden čas ten novokřščený hospodář svatého Matějě, svého hostě, tázáše, odkad by tolik jazykuov uměnie jměl, otpověděl jemu svatý Matěj a řka: Mám já to od ducha svatého, jenžto v našě srdcě z nebes vstúpiv, mě s jinými Jezukristovými učenníky rozličným jazykóm jest naučil, aby jako oni staří lidie, proti buohu rozpýchavše, babylonskú věži zvýš do nebes dělajíc, pro smiešenie řěčí proměnu s hanbú jsú od toho diela pustili, takež světí apoštoli skrzě uměnie rozličných jazykuov věži svaté viery ne kamením, ale svatými skutky vysoko vzdělali, proněžto věřijící u buoh lidé do nebes vzcházěli. Netáhl toho svatý Matěj dořéci, až jeden posel přišed, počě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).