[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<491492493494495496497498499>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

náměstka dceru, svěcky milovati. Proněžto pozvav k sobě apoštola, počě jemu slibovati polovici královstva, chtěl li by tu duchovní královnu ku povolení manželstva naraditi, chtě ji rád sobě za královú pojieti. Jemužto svatý Matěj vecě: Učiň tak, jakoť jest dřevní tvój náměstek král učinil. Přiď v neděli na buoží službu do kostela a tu přěd tú královú uslyšíš, coť budu o svatém manželstvě mluviti. To král s velikým veselím uslyšav, jedva neděle dočakal, již za jisto jmajě, jež ji apoštol ku manželstvu přěmluví. A když prvú neděli apoštol přěd králem i přěd tú duchovnú a přěde všěmi lidmi o svatém manželstvu krásné kázanie učinil, počě jeho král s libostí poslúchati a jeho velmi chváliti.

Potom svatý Matěj o manželství domluviv, kázav všěm znamenitě mlčěti i počě k nim takto mluviti: Kakž kolivěk, jakž ste slyšěli, svatého manželstva stav i zákon jest buohem ustavený i potvrzený, a zvlášče ktož jej právě držie, však to také všickni vězte: By byl kto tak drzý, ež jsa sluha králóv, směl by chot královu sobě pojieti, netolik králova hněvu, ale i ohavné smrti byl by hoden. Ne proto, jež sobě jest ženu pojal, ale jež svého krále chot pojieti směl. Takež ty, králi, věda jistě, ež tato duchovná královna buohu v službu jest posvěcena, kak smieš ji za manželku pojieti! Tu řěč král od apoštola uslyšav, u velikéj náhlosti sě rozhněval. Ale svatý Matěj královnu Epigení s jinými děvicěmi požehnav, jě v svatéj pokořě potvrdil.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).