[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<270271272273274275276277278>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Svatý Vojtěch byl jest rodem znamenitých a buohobojných lidí. A když jest ot svého dětinstva až do své starosti snažně buohu slúžil, pražský biskup umřěl, tehda svatý Vojtěch miesto něho biskupem učiněn, na čtvero kostelnie sbuožie dělil. Jednu částku dával na boží dóm, druhú kanovníkóm, třetí chudým, čtvrtú sobě a pútníkóm. Na každý den dvanádcte chudých k svému stolu pozval, svój život rozličným utrpením za obyčěj trudil. Buohu sě i ve dne i v noci modlil, lože na svém pokoji krásně připravené jměl, ale v noci, kámen hlavě založě, na zemi léhal, nemocných a strastných milosrdně navščevoval.

A když jednoho času svatý Vojtěch vida rozličné lidi, ani hřěšiec mnozě buoha hněvají, pozdvich sě pryč, v rozličných sě vlastech i v Římě stavil. Najposléz na jeden ostrov přišel, slovo buožie kázal, mnoho protivenstvie od těch lidí trpěl. Odtad přěs řěku přěpluv, do jedné vsi přišel. K němužto té vsi lidé sě sebravše, počěchu tázati, odkad by byl, poč li by byl do té vlasti přijěl. Jimžto svatý Vojtěch zticha odpověděl a řka: Slověnín jsem a Vojtěch mně dějí, stavu jsem mnich i biskup a podlé mého úřada jsem váš apoštol. Pakli chcete věděti, poč jsem přišel, to jsem pro vaše spasenie učinil, abyste svých bluduov nechajíc, u pravého buoha Jezukrista uvěřiec, na věky s ním přěbývali. To Rusové slyšavše, u velikém hněvu dlúho jím trhavše, pryč zahnali. A když přišel do jedné ulicě, pět dní tu přěbyl a potom i s tovařistvem jat. A když […]text doplněný editorem[749]text chybějícího folia doplnil podle PasTisk V. Hanka in margine a podle PasKlemA pak na vlepený papírový list menšího formátu, označený 274/2

[Svatého Jana Křtitele]text doplněný editorem

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).