[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<280281282283284285286287288>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

učinili, já sě nad váma pomšči ne jako nad křesťany, ale jako nad zěvnými nepřátely. K tomu tato dva svatá odpověděsta: Tak učiň, ciesaři, jakžto by již těch desět dní minulo, nebo to jistě věz, žeť po tobě nepostúpímy. To řekše ta dva svatá, vešken svuoj statek chudým rozdala. V desátý den poslal Julian jednoho svého sluhu Terenciana s tiem poselstvím a řka: Aj toť obraz modly mých bohóv, anebo sě jemu klanějte, anebo na tom život dajte. Jemužto tato dva svatá odpověděsta a řkúce: Terenciane, jest li Julian tvuoj pán, měj pokoj s ním, nenie jiný pán, jediné milý Jezus Kristus. Tehda Julian těmato dvěma svatýma káza tajně v jich domu hlavy stínati a tajně pohřésti.

Po malém času počě syn Terencianóv volati a řka: Běda mně, hroznú horkost od diáblóv trpiece. To Terencian, otec jeho, uslyšav, v svém sě hřiešě poznal, svatý křest přijal a život i umučenie svatého Jana a svatého Pavla popsal. Píše svatý Řehoř u vykládaní jednoho čtenie, když jedna šlechetná paní na každý den do kostela svatého Jana a svatého Pavla chodieše a když jednú v kostele byvši, zasě domóv jdieše, uzřě dva člověky, stojiece u pútníkovéj postavě, jimažto almužnu káza dáti, jakžto dvěma pústenníkoma. Tehda prvé než sluha jejie almužnu přinese, až tato dva pústenníky pokorně ku paniej přistúpivše, vecěsta: Jakož ty nás, paní, po všě časy navščěvuješ, takež my v den súdný chcmy o tobě péči mieti a což na nás prositi budeš, obdiržíš. To jiej řekše i zmisachu. A ta paní, jich milosti slúžieci, bohu sě dostala. Amen.

de sancta Felicitate legendacizojazyčný text. Od svaté Felicitas život jejie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).