[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<260261262263264265266267268>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pohana dci běsa v sobě jmějieše, svatý Petr k němu vecě: By ty v Jezukrista uvěřil, tvá by dci inhed zdráva byla. K němužto Artemius vecě: Divné mi jest, kak by mohl tvój buoh mú dceru uzdraviti, an tebe z toho vězenie ode mne zprostiti nemóže. K tomu svatý Petr vecě: Mocenť jest mój hospodin od tebe mě zprostiti, když ráčí, aby skrzě krve prolitie k věčnéj k jeho chvále přišel. K němužto Artemius vecě: Káži tě dvojimi řetězi okovati, a zprostí li tě tvój buoh a dceru mú uzdraví, inhed vieru vaši přijmu.

Když sě to vše stalo, ež svatý Petr okován, tehda zjěvil sě té noci svatý Petr Artemiovi, držě kříž svatý v rucě. Přě nímžto Artemius inhed padl a dcera jeho inhed zdráva byla. A potom svatý Marcellus pokřstil se vší čeledí a mnoho sě jiných pro ten div na vieru obrátilo. Proněžto ciesařóv starosta, jenž tehdy bieše, rozkázal, aby svatého Petra a svatého Marcella na daleký ostrov zavezúc, hlavy jima stínati. Tehda když jima kat, jemuž jmě bylo Dorotheus, hlavy sťal, uzřěl, ano jich dušě anděli do nebes nesú. Proněžto v Jezukrista uvěřiv, buohu sě dostal.

Život svatú dvú mučenníkú, svatého Prima a Feliciana

Svatý Primus a svatý Felicianus, buožie mučedlníky, když svatú vieru plodiesta, za těch časuov tú dvú ciesaří, Diokleciana a Maximiana, pohanská kniežata, když na ně přěd ciesařoma žalovali, kázali jě v žaláři zavřieti. A když sě modlám pohanským nerodila modliti,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).