[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<267268269270271272273274275>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

A když sě to vše stalo, buohu sě dostala. Amen.

Život svaté Mariny, děvy cné

Svatá Marina děvicě byla jediná dci svému otci, jižto v jeden čas u pacholíkové rúcho proměniv, jednoho opata poprosil, aby ji v zákon přijal. A když jako jiný mníšek oblečena, všickni ji bratr nazýváchu. Zatiem ona buožie děvicě tak sě tajieci, nábožný život vedla a velmi s velikú pokorú poslušna byla. A když byla dvadcěti let vstář, tehda jejie otec k smrti sě přiblíživ, jie k sobě pozvav, snažně zapověděl, aby nikomu nepravila, by ženú byla. Zatiem svatá Marina jakžto jiný mnich drva z lesa do kláštera vozieše a často sě u jednoho mužě v domu, z lesa jědúc, stavováše. Jehožto mužě dci jinde dietětem počenši, otcovi pověděla a řkúc: Mnich Marin mnú vinnen jest, proněžto z kláštera jako vinná vyhnána, tři léta s chudými přěd klášterem kuory a jinú almužnu berúci, o malém pokrmu živa byla. Ano dietě opatovi posláno a opat je dal svatéj Marině pěstovati s velikú pokorú dvě létě a což hanby bez vinny trpěla, ze všeho buohu děkovala. A potom opat, vida jejie velikú pokoru, opět ji do kláštera navrátil a ji, což najsprostnějších úřadóv byla, poručil. To ona vše nábožně a pokorně snesla a tak v téj pokořě buohu slúžieci, skončala a buohu sě dostala. Tehda když podlé duchovného obyčějě jejie mrtvé tělo chtiec čistě pochovati umývali, nalezli, ana nebyla mnichem, ale děvicě. Proněžto toho sě velmi

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).