[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<268269270271272273274275276>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

užasše, co jsú jiej byli nevinně hanby činili, toho sú sě s velikým skrúšením žělejíc káli a to svaté tělo poctivě v kostele pochovali a potom za dlúhé časy tu buoh mnoho divóv ukázal i ukazuje do dnešnieho dne.

Život dvú svatú bratřencí a mučedlníkú boží

Svatý Gervazius a svatý Protazius byla jsta syny svatého Vitalisie, a to vše, což jsta jměla, pro buoh chudým rozdavše. Na jednom modlitebném miestě s svatým Nazariem a s svatým Celsem bydléc, hospodinu slúžiechu. A když jě pohané jemše, do Mediolána vediechu, tehda svatého Nazaria a svatého Celsa ti rytieři sě nabivše, u moře jě uvrhli.

A zatiem když jedno kniežě jménem Astazius do Mediolána přijěl, proti němužto pohanská kněžie, jež naši buohové vyšedše, kniežěti řekli: Věz to, knieže, jež naši bohové ijedné odpovědi dáti nechtie, jeliž Gervazius a Protazius obět vzdadie. Tehda kniežě kázal oba svatá jieti a přěd modly přivedúc, k uoběti jě připuditi. A když jsta toho nerodila učiniti, kázal kniežě tak dlúho svatého Jervazie bíti až i skončal, a svatého Protazie přěd sě pozvav, jemu řekl: Razi tobě, aby asa ty žív ostal. Neumieraj tak hanebně jako tvój bratr. A když jemu svatý Protazius nepovolil, kázal jeho knieže, opak rucě sviežíc, přěs trám táhnúc, visěti a potom hlavu stieti. Zatiem jeden buohobojný člověk jménem Filipta svatá těla pochopiv, v svém domu pochoval a na jedněch knížkách jich vešken svatý život popsav, v rově u nich hlavách položil. Jichžto těla mnoho časuov,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).