[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<259260261262263264265266267>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Svatá Petromila, dci svatého Petra apoštola, na divy krásná byla. Ale jež krása světa tohoto mnohým jest dušiem na škodu, chtěl tomu svatý Petr, aby Petromilu zimnicě skrotila, proněžto za obyčěj nemocna bieše.

Tehda jeden čas, když sě učenníci k svatému Petru sebravše seděli, Titus k němu vecě: Ty všěckny jiné uzdravuješ, proč dáš Petromile ležěti? K tomu svatý Petr vecě: Jest jiej toho potřěba, aby ponemáhala, ale aby sě nad ní nerozpakovali, staň sě, jakž vám líbo. A inhed k niej vecě: Vstaň, Petromilo, posluhuj nám. A jakžto svatý Petr vecě, tak ona zdráva vstavši, jim posluhovala. A jakž jim odslúžila, tak jiej svatý Petr vecě: Petromilo, vrať sě na své lože. To ona učinivši, inhed jako i dřieve od studenéj nemoci lehla. V niejžto nemoci když sě u buožiej milosti dobřě potvrdila, tehdy ji svatý Petr od té nemoci uzdravil. Zatiem jeden hrabie jménem Flactus pro jejie velikú krásu chtěl ji rád sobě za manželku pojieti. Jemužto ona vecě: Žádáš li mě za hospodyni jmieti, dobuď panen ke mně, ať mě poctivě do tvého domu vedú. To on rád uslyšav, jal sě všěch připravovati i panen dobývati. A zatiem svatá Petromila postieci sě na modlitvu sě k buohu oddala a buožie tělo přijemši, nemocna slehla a třetí den skončěvši, buohu sě dostala. Amen.

Život svatého Petra a svatého Marcella

Svatý Petr, buoží mučenník, když pro křesťanskú vieru od jednoho pohanského starosty, jemužto jmě Artemius, v žaláři držán. A toho

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).