[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<262263264265266267268269270>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tomu jeho rodici Janovi jeden muž u velikéj světlosti a řka: Buď ustavičen, Johannes, nebo již budeš slúti přěpovýšený. To viděnie Johannes uzřěv, svatému Barnabě pověděl. K němužto svatý Barnabáš vecě: Viz, aby toho nikomu nepronosil, neb sě jest také mně této noci hospodin zjěvil a řka: Barnabáši, buď ustavičen, nebo přijmeš věčnú odplatu proto, ež jsi od svých lidí zašel a pro mě tělo své jsi dal.

A když těch časóv zvlášče svatý Pavel a svatý Barnabáš v tom městě, ješto Antiochia slóve, slovo božie kázašta, zjěvil sě anděl svatému Pavlovi a řka: Pospěš jíti do Jeruzaléma, neboť někteří z bratří tebe tu pilně čakajíc, s tebú mluviti potřěbují. Zatiem když svatý Barnabáš do Kypra jíti zamyslil, aby svých přátel navščievil, a svatý Pavel do Jeruzaléma sě jíti připravil, svatý Pavel svatému Barnabášovi zjěvil, tak jemu byl anděl dřieve pověděl. K němuž svatý Barnabáš vecě: Staň sě vóle buožie. Jadyž od tebe do Kypra jdu, a to vědě, jež tam svój život skonaje, již tebe viece neuzři. To řek svatý Barnabáš, přěd svatého Pavla nohami s velikým pláčem padl. A když tak pláčě ležieše, slitovav sě nad ním svatý Pavel, vecě: Neroď plakati! Staň sě vóle buožie, nebť mi sě jest této noci také hospodin zjěvil a řka: Nebraň Barnabě do Kypra jíti, nebť tam mnohé lidi svatým slovem osvietí a tu svú krev pro Jezukrista prolé skoná. Tu sobě milé požehnánie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).