[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<261262263264265266267268269>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

kázali jě nemilostivě zderúc, rózno zavřieti. Tehda súdcě, ciesařóv úřědník, k svatému Felicianovi vecě: Smiluj sě nad svými šedinami, modl sě našim buohóm. Jemužto když svatý Felicianus nepovolil, kázal jeho súdcě sviežíc železnými hřěbíky jeho rucě i nohy probiti a řka: Budiž tak, až však po méj vóli učiníš. A zatiem zapověděl, aby jemu ani píti ani jiesti nedali. Potom ten zlý súdcě kázal přěd sě svatého Prima přivésti, k němuž vecě: Aj toť tvój bratr Felicianus ciesařoma povolil. Učiniž takež a budeš jakžto i on přěd ciesařoma po čsti. Tu lstivú řěč svatý Felician uznamenav, k němu vecě: Bratr jest muoj nebeskému ciesařovi povolil. Tehda súdcě kázal jemu oba boky pochodněmi páliti a horké olovo v jeho svatá usta léti. Ale buožím divem nic jemu neuvadilo. To súdcě uzřěv, kázal jě oba vyvedúc stieti. Jichžto těla křestěné pochopivše schovali.

Život svatého Barnabáše, apoštola z sedmidcát jednoho

Svatý Barnabáš z Kypra byl jest jeden ze dvú a z sedmidcát buožích učenníkóv. Jehožto svaté písmo v knihách o skutciech svatých apoštolóv znamenitě chválí, kak jest byl v svaté vieřě ustavičný slova buožieho kazatel snažný. Jakžto jest ukázal po rozličných vlastech svatým i s jinými učenníky buožími běhajě a rozličné národy k svatéj vieřě veda i obracijě. A o tom sě vlášče píše, ež když jeden čas svatý Barnabáš a s ním jeho rodic Johannes v tom městě, ješto Ikonia slóve, bieše, sě zjěvil tomu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).