[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<257258259260261262263264265>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

na apoštoly, když řek: Přijměte ducha svatého, jakožto píše svatý Jan evanjelista. Čtvrté u podobenství ohňovém. Páté v uohňových jazyciech. V těch tak divných svatého ducha ukázaních pod tak rozličnými tvářmi, jakžto praví svatý otec papež Lev, kak sú kolivěk tváři lidskýma očima obezřěny, však jest duch svatý v jestoství všeho veleslavenstvie nevěděn, ale byl tu jestojsky svú slavnú milostí, dávajě sě světu znáti skrzě těch rozličných tváří podobenstvie. Nebo jakež holúbek jest pokorný pták, takež duch svatý z hřiešných pokorné činí. Jakež oblak zemi svú vlahú odvlažije, takež duch svatý tvrdá srdcě k žíni svatých skutkuov připravuje. Jakež vdešenie brzo svój běh dokoná, takež duch svatý brzké nad hřiešnými smilovánie učiniv, v uohňovém podobenství a v jazyciech ohňových ukáza, skrzě to dávajě světu rozoměti, ež duch svatý srdcě lidská k náboženství zažiehá a svým svatým učením rozličné mudrcě svatému umění učí. Jakožto praví otec svatý Lev papež, mluvě k duchu svatému: Ó, žádúcí mistře, kak sě brzo naučí, ktož sě tvú svatú milostí učí. Netřěba mu času prodleného ani jiných mistróv tresktánie než tvé svaté milosti brzké vzdešenie jest všeho mistrovstva snadné naučenie. O tom také píše svatý Řehoř, jakžto svatá cierkev zpievá: Ó, svatý duše, ty si v svaté proroky vdechl, aby Jezukristovi tebú jim zjěvená tajenstvie světu zvěstovali. Ty si svaté apoštoly naučiv, potvrdil, aby vieru Jezukristovu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).