[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<253254255256257258259260261>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

mlazšieho na tom ctí. Vstanúc poďmy k svatém’ Pankrácovi mladému, ten pravého ukáže. A když vstavše, k svatého Pankráci hrobu šli. Netáhl opět křivě přisieci, až jemu tu inhed ruka přilnu, jiež odtrhnúti nemohl, až i umřěl. Proněžto i dnes obyčěj v Římě jest, jež u pilných věcech u svatého Pankracie přisiehají.

Život svatého Urbana papežě a mučenníka

Svatý Urban byl jest po svatém otci Kalixtovi papežem. Za něhožto času křesťanstvie nenávist a násilé od pohanóv jest trpělo. Potom byl Alexander ciesařem, jehožto matka jménem Amena křesťana byla, jižto svatý Origenes byl na vieru obrátil. Když ta jistá Amena svého syna, ciesařě, za křesťanstvie, aby jich nedal zamučovati, poprosila, na tom ji syn uslyšal, křesťanóv nechati kázal. Zatiem byl jest v Římě ciesařóv úředník i starosta jménem Linachius, ten bez přěstánie křesťanóv nenávidě, kázal svatého Urbana naleznúc přěd sě přivésti. A když jeho se třmi kněžími a s jinými křesťany nalezše přěd starostu přivedli, dal jemu starosta vinu z toho, by pět tisícóv lidí ot buohóv otvrátil a svaté Cecilie poklady pobral. K němužto svatý Urban vecě: Jelikož já muohu znamenati, viece ty na svaté lidi nevražíš pro lakomstvo než pro svých buohóv čest. Ten poklad svaté Cecilie, naňž ty sě ptáš, skrzě chudých lidí rucě již jest na nebesa šel. Tehda starosta kázal svatého Urbana

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).