[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<220221222223224225226227228>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bychom všichni nezahynuli. A protož jděte k buožiemu muži, proste jeho, ať sobě na buozě ještě prodlenie života obdrží. Jimžto když s poselstvím přišli, svatý Ambrož otpověděl a řka: Ne tak jsem sě mezi vámi obcházal, bych sě s vámi přěbyti styděl, ani sě smrti boji, neb dobrého hospodu mámy. A když tak svatý Ambrož nemocen ležieše, zjěvil sě jemu Jezus Kristus, jasně sě k němu usmievajě. Zatiem jeden nábožný biskup jménem Honoratus, když na svém pokoji odpočíváše, přišed hlas k němu a řka: Vstaňte, vstaňte, neboť večas pryč pójde. Tehda ten biskup sě vzchopiv, do Mediolána pospiechajě přišed, svaté buožie tělo svú rukú dal a inhed svatý Ambrož v nebesa hledě, rucě na svých prsiech přěloživ, buohu sě modle skončal a buohu sě dostal.

Život svatého Jiřie, mučenníka buožieho

Buoží rytieř svatý Jiří byl jest rodem z té vlasti, ješto Kapadocia slóve, jednoho vzácného rytieřě, jenž nad jinými rytieři starostvie jměl. A když v jeden čas svatý Jiří v jednéj vlasti přěd jedno město přijěl, přěd nímžto městem bylo jedno veliké jezero, v němžto bieše jeden ješčer velmi jědovatý a tak veliký, jemu veliké množstvie lidí, naň vycházějíce, odolati nemožiechu. Ale ten ješčer, když jeho rozdráždili, proti městu sě vzkolupě, svým smrdatým duchem vše povětřie zamútieše. Proněžto nemohúce měščěné jinak tomu učiniti, na každý den dvě ovci jemu dáváchu, aby jeho tak ukrotili. A když všěcky ovcě, což jich jměli, tak

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).