[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<230231232233234235236237238>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a svatého Protazie. A když jednoho času svatý Vitalis s jedniem té vlasti súdcí, s Paulinem, do toho města, ješto Ravenna, a Čechové řiekají Rovna, všel, nalezl jednoho křesťana lékařě, jemužto bylo jmě Julian. Jemužto Julianovi, dlúho jeho mučivše, pohani kázali hlavu stieti. A on sě toho užasl, tehda naň zavola svatý Vitalis a řka: É, bratře Juliane, však jsi lékař a jinés léčil, nezabíjěj věčnú smrtí sebe a nebeské koruny neztrácěj. To Julianus uslyšav, sě u vieřě posílil. A jež sě smrti byl užasl, snažně toho požělel a dobrovolně pro Jezukrista na smrt šel. A svatý Vitalis to tělo pochopiv poctivě pochovati kázal. A sám svatý Vitalis když sě nechtěl modlám pohanským modliti, kázal pohanský súdcě Paulinus, hlubokú jámu učiniec, jeho živa pohřésti. A tak jsú učinili, svatého Vitalisě za živa pohrabali a jeho svatú hospodyni na smrt pro vieru křesťanskú ubitú pochovali. Amen.

Život svatého Petra predikátorového tuto

Svatý Petr, buoží mučenník, byl jest zákona predikátorového, rodem z Berúna Jětřichova. Když byl zmladi do školy dán, nad jiné děti v umění prospěl, ale ducha svatého vdešením jal sě mysliti, kak jest tento svět nebezpečný a práci hroznéj poddaný, ode všeho vstav, do predikátorového zákona všel. V němžto zákoně, jakžto svědčí svatý otec Innocencius papež na tom listě, na němž potvrzije jeho svatosti: Tak sě dobřě vedl, až jest byl všěm jiným na příklad. A to zvlášče v uobyčěji jměl,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).